Jdi na obsah Jdi na menu
 


Intermistrovství

15. 3. 2014

INTERMAJSTROVSTVO 2014

určené pre chovateľov poštových holubov, Poľska, Maďarska, Česka a Slovenska

Preteky:  11 vopred deklarovaných pretekov konaných od 17. mája do 28. júla 2014 (vrátane)

                  V jednom týždni môže byť deklarovaný iba jeden pretek

Štart pretekov: podľa počasia a pretekového plánu – piatok, sobota, nedeľa, pondelok

Súťažné družstvo: na každý pretek ho tvorí päť holubov, ktoré sú zapísané na kontrolnom liste ako prvé

Počet bodujúcich holubov:  tri holuby z každého preteku.

Súťažná séria je:  5 nasadených holubov/ 3 bodujúce

 Zápočet pretekov do súťaže:  6 pretekov (počty holubov a chovateľov podľa podmienok FCI)

                                                                             - z toho tri do 500 kilometrov.

                                                                             - z toho tri nad 500 kilometrov, pričom jeden                -                                                                               povinne nad    700 km

Výsledok:

 je súčtom 18 koeficientov (FCI) zo 6 pretekov.

Bude deklarovaný jednoduchou tabuľkou, potvrdenou organizátorom pretekov.

 Výpočet koeficientov (podľa podmienok FCI):  na tri desatinné miesta

Pri rovnosti koeficientov rozhoduje: 1. Lepší koeficient v pretekoch nad 500 km

                                                                2. Vyšší počet kilometrov započítaných pretekov

 Deklarácia pretekov: musí myť zaslaná na sekretariát národného zväzu do 15. mája 2014Chovateľ alebo team môže súťažiť iba s jedným družstvomChovateľ alebo team je zaevidovaný do súťaže po zaplatení súťažného vkladu na účet národného Zväzu.       

 

Súťažný vklad:  5,- eur (alikvotná časť v národnej mene)           

Rozdelenie vkladu: 50% vkladu sa použije na vyhodnotenie národného intermajstrovstvá         -                                  (70,- Kč uhradí přihlášený chovatel)

       50% vkladu sa použije na vyhodnotenie medzinárodného intermajstrovstvá

           ((uhradí Českomoravský svaz)

 Vyhodnotenie súťaže: 1. Národný výsledok súťaže  - Zväzy vyhodnotia vo svojej krajine.

                                        2. Medzinárodný výsledok sa vyhodnotí na olympiáde v Budapešti

 Riadiaci výbor súťaže: po jednom zástupcovi z krajín, ktorých chovatelia sa do súťaže zapoja.

 

                                                                                               Vypracoval: kolektív SZ CHPH