Jdi na obsah Jdi na menu
 


Konference 2.12.2014

11. 1. 2015

Českomoravský svaz chovatelů poštovních holubů OS Středočeská

                                                                zápis č. 8/2014 

                  

  z konference která se konala dne 2.12.2014 v restauraci v Něčíni.

 

Přítomni-viz.prezenční listina + hosté s OS Tábor

 

Program: 1/zahájení

                 2/ volba mandátové a návrhové komise

                 3/ zpráva předsedy OS př.V.Žid

                 4/ zpráva výcvikáře OS př.P.Husák

                 5/ zpráva pokladníka OS př.V.Poplštejn

                 6/ projednání hostování členů ,,OS Tábor“ v našem OS na sezonu 2015

                 7/ diskuse

                 8/ usnesení

                 9/ závěr

 

1/- předseda V.Žid přivítal přítomné chovatele a zahájil konferenci

 

2/ - návrhová komise: J.Lapáček, P.Husák,V.Pachole

      mandátová komise: V.Žid, R.Konečný, R.Štáfek

 

3/- předseda V.Žid, zhodnotil proběhlou sezonu 2014, kterou dle průběhu hodnotí jako vydařenou

   - dále seznámil přítomné o zazimování přepravního auta které je nově zagarážované v suché garáži,        

      ne jako tomu bylo doposud. Parkovné na rok vyjde OS na 2000 kč.

 

4/- výcvikář P.Husák, zhodnotil sezonu kladně i přes velké ztráty holubů. Věří, že i to je posunem

      v před, pro celou OS. Na podkladě podmětů z jednotlivých ZO, vypracoval závodní plán pro 

      nastávající sezonu 2015 se  kterým byli zároveň seznámeni přítomní chovatelé.

      hlasování: 21-0-0

    - výstava byla zhodnocena za povedenou. Tímto děkujeme všem chovatelům, kteří se podíleli na 

      přípravě a hladkém průběhu této akce. Děkujeme i chovatelům za dary, které věnovali do tomboly.

 

5/ - pokladní OS V.Poplštějn přečetl zprávu o hospodaření organizace v sezoně 2014

       pokladna příjem: 523 261kč

       pokladna výdej:  491 445 kč

       na účtu: 39 512 kč

    - dále byly vyčísleny náklady na opravu přepravního auta během sezony 2014. Opravy nás

       vyšli na 72 132 kč. Jednotlivé  položky jsou k nahlédnutí v dokumentech u pokladníka.

    - dále je možno též nahlédnout na rozpracované kontrétní náklady na jednotlivé závody

    - předložen byl návrh na schválení poplatků na sezonu 2015

    a/ členství závodící člen: 600 kč

    b/ členství nezávodící člen: 100 kč

    c/ člen nad 70 let: 500 kč

    d/ člen do 18 let: osvobozen od členského poplatku

    e/ jednorázový poplatek na přepravní auto na sezonu 2015 - ,,závodící člen“ 200kč,     hlasování: 21-0-0

 

 

 6/ - projednání ,,případného hostování“ členů OS Tábor v naší OS

       Delegáty konference bylo odsouhlaseno hostování členů s OS Tábor

       a to ZO Řepeč a ZO Milevsko.

       hlasování: 21-0-0

     - jak se tento krok provede administrativně, bude jasněji až po novém roce

 

 7/ - podmínky pro hostující členy výše uvedených ZO organizací:

     a/ přepravní auto bude zajíždět do nasazovacích středisek za podmínky nasazení minimálního počtu

       300 ks holubů na závod. Pokud nebude dodržen minimální počet 300 ks nasazených holubů,

       přepraví nasazené holuby jejich chovatelé do střediska v Sedlčanech, případně dle dohody.

     b/ tento bod platí pro KT a ST, kterých se zúčastní zmíněné ZO Řepeč a ZO Milevsko v naší OS

     c/ co se týká DT, těch se zmíněné organizace v našem OS nezůčastní

     d/ hostující členi budou zařazeni do výsledků OS Středočeská

         hlasování: 21-0-0

     e/ přepravní koše budou přiděleny jednotlivým ZO přímo na přepravním autě  /bude upřesněno/

     f/ návrh př.P.Lundáka na přiřazení KT ke stávajícímu závodu Eschweiler II., který se bude konat

        dne 25.7.2015. Navržen byl závod Erlangen!  /podmínka pro uspořádání tohoto závodu bude

        nasazení minimálně 1300ks holubů. Bude řešeno operativně./

        hlasování: 13-8-0

     g/ v části závodního plánu týkajícího se mladých holubů bylo navrženo snížení série z 30/5 na 20/5

        hlasování: 21-0-0

     h/ připomínka předsedy OS na ještě neuhrazené pokuty za nevykonané povinné kontroly-to se týká

        ZO Vlašim a ZO Dobříš  

 

  8/ - bereme na vědomí zprávu předsedy OS, výcvikáře OS, pokladníka OS

      - bereme na vědomí hostování členů ZO Řepeč a ZO Milevsko v naší OS v sezoně 2015

      - schvaluje se výše navržených poplatků

 

         zápis provedl: Jan Lapáček

         jednatel OS Středočeská