Jdi na obsah Jdi na menu
 


konference 11.4.2017

15. 5. 2017

Českomoravský svaz chovatelů poštovních holubů

Oblastní spolek Středočeský

 

zápis z mimořádné konference č. 3/2017 , která se konala dne 11.4. 2017 v restauraci Slovanka na Dobříši.

Přítomni: viz.prezenční listina +hosté, omluven V.Poplštejn

 

Program: 1) zahájení

2) volba návrhové a mandátové komise

3) projendání nabídky OS Praha na spolupráci na ST – kooperace.

(s garancí platby 7 ,-K

za 1holuba)

4) projednání společného vypouštění a společných výsledků s OS Praha na ST

5) různé

6) diskuse

7) usnesení

8) závěr

 

Program konference byl jednohlasně schválen.

 

1) Konferenci OS zahájil v 19 hodin předseda P.Lundák , přivítal přítomné delegáty a hosty.

 

2) Návrhová komise: B.Růžička, V.Kotas, V.Kraif

Mandátová komise: S.Lysák, M.Tomášek ml., M.Štefan

Schváleno jednohlasně

 

3)Byla projednána a jednohlasně schválena kooperace s OS Praha na závodní sezonu 2017

na ST v rámci ekonomické stránky ale i zefektivnění koeficientů holubů ve výsledcích.

 

4) Oba Oblastní spolky souhlasí s vydáním společných výsledků na ST a společné vypouštění holubů při závodech na ST. Samozřejmě , že každý Oblastní spolek bude mít i vlastní výsledky

 

5) Přepravní auto úspěšně prošlo kontrolou na emise , STK a je připravené na závodní sezonu.

Vozidlo prošlo přípravou na STK , na které se podílel př.V.Mrkva se dvěma spolupracovníky.

OS všem děkuje a zároveň byla navržena odměna pro V.Mrkvu 3.000 ,-Kč .

Řidiči K.Alligerovi za provedení STK a kontrolu emisí na vozidle navrhuje odměnu ve výši 1.000,-Kč. Delegáty bylo jednohlasně schváleno.

 

6) Diskuse proběhla v přátelské atmosféře .

 

7) Konference schvaluje kooperaci s OS Praha na ST , dále dopravní kooperaci.

Schvaluje vydání společných výsledků s OS Praha na ST.

Konference schválila úpravu svozového plánu který se posouvá o hodinu vpřed / návrh MS Komárov /.

 

Konference schvaluje odměnu pro V.Mrkvu ve výši 3.000,-Kč a K. Alligera ve výši 1.000,-Kč.

Zápis z konference byl jednohlasně schválen.

 

8) Předseda P.Lundák poděkoval přítomným za účast a všem popřál úspěch do záv. sezony 2017.

 

 

zápis provedl Jan Lapáček kontrolu provedl P.Lundák

jednatel OS Středočeský předseda OS Středočeský