Jdi na obsah Jdi na menu
 


Konference 23.7.2014

26. 8. 2014

 

 

Českomoravský svaz chovatelů poštovních holubů OS Středočeská

zápis č.6/2014 

z konference která se konala dne 23.7.2014 v restauraci v Něčíni. 

Přítomni: J.Lapáček, P.Bébr, M.Sklenář, V.Kotas, R.Konečný, P.Husák, J.Průša, P.Lundák, V.Mrkva,

Mvdr.J.Náhoda, V.Žid, V.Poplštejn, V.Pachole, J.Ernest, ing.J.Huml, ing.V.Vorlíček, J.Frait, B.Růžička,

J.Mládek, J.Mašek, V.Kupec


 

Omluven: R.Štáfek, P.Wischin


 

Program: 1) zahájení a kontrola účasti

2) projednání stížnosti př.B.Růžičky a př.J.Mládka, /závod Troyes/

3) holoubata 2014

4) usnesení

5) diskuse

6) závěr


 

1/ předseda V.Žid přivítal přítomné chovatele a zahájil konferenci OS

2a/ slovo dostal př.B.Růžička aby osobně reagoval na písemnou část své stížnosti pro nedodržení konferencí

odsouhlasených propozic o hlášení dolétlých holubů při konaném závodu Troyes dne 14.6.2014 a případném

postihu jeho holubníku, jak bylo konferencí konané dne 4.4.2014 odsouhlaseno v zápise č.3/2014 bod 4b.

K věci uvádí, že konferencí nastavené propozice jsou nesmyslná a tudíž ztrácí důvod pro pořízení elektrického

konstatovacího systému, kdy chovatel vůbec nemusí být přímo na holubníku při doletu konstatovaných

holubů z různých důvodů – nemoc, práce, atd.

b/ slovo dostal př.J.Mládek který se téměř ztotožnil se slovy přítele Růžičky. Dále uvedl, že konstatování

v elektronické podobě umožňuje spousty dalších možností, jak využít volný čas, nejen čekáním na holuby

ze závodů. Nařízené propozice pro hlášení holubů z DT pro něho nejsou bodem zefektivnění v tomto

společném koníčku, spíše naopak.

Na závěr se oba chovatelé shodli, že budou na podzimní konferenci bojovat o zrušení propozic

odsouhlasených pro hlášení holubů z DT, tak jak je zakotveno v zápise č.3/2014.

c/ K věci se vyjádřil i ing.V.Vorlíček který upozornil přítomné na hrubé porušení závodního řádu, při dodržení

postihu chovatelů kterých se věc týká.

d/ slovo dostal př.V.Kupec, který uvedl, že špatně pochopil uvedené propozice o nahlášení dolétlých holubů.

S propozicemi o hlášení dolétlých holubů nesouhlasí.

Předseda OS V.Žid, nechal hlasovat o tomto bodě přítomné členy konference, kdo trvá na dodržení předem

odsouhlasených propozic k hlášení holubů z DT a kdo je proti.

Výsledek hlasování 12:4:1

3/ Svoz holoubat bude včas a řádně upřesněn obvyklým způsobem.

 • na přihlášky holoubat podané po termínu uzávěrky, nebude brán zřetel !!

 • pokladník OS V.Poplštejn již řádně vypracoval kalkulace pro každý závod zvlášť.

/bude zohledněna pouze přihláška takového chovatele, který třeba z důvodu nemoci, nestihl přihlášku s penězi včas odevzdat/

4/ Konference jednoznačně trvá na postihu chovatelů kteří nedodrželi udané propozice pro závod Troyes.

5/ Místopředseda OS P.Lundák seznámil přítomné s konání Celostátní výstavy CHPH která se bude konat

v Lysé nad Labem ve dnech 12 -13.12.2014

 • Zemská výstava ČS se bude konat dne 15.11.2014 ve Vodňanech.

 • Za neprovedení nařízených kontrol, zaplatí ZO Dobříš a ZO Vlašim pokutu ve výší 1000kč

do pokladny OS.

 • Výcvikář OS P.Husák vznesl podmět k závodu Aschaffenburg, vzhledem k malému zájmu chovatelů. /uchování – zrušení/


 


 

 • Výcvikář OS P.Husák, oslovil přítomné zástupce daných ZO o vypracování návrhů letového plánu pro sezonu 2015. Každá ZO navrhne tratě které ji vyhovují nebo by chtěla létat atd.

 • Na základě těchto poté shromážděných návrhů bude přihlédnuto k sestavování závodního plánu pro závodní sezónu 2015.

 • Přítel B.Růžička apeloval na překontrolování již zveřejněných výsledků na stránkách OS s posledních závodů, kde shledal několik chyb.

 • Na tento podmět reagoval výcvikář P.Husák, kdy přítomným vysvětlil, že došlo při výpočtu k prohození pořadí jednotlivých závodů a tím je způsobena zmíněná chyba. Náprava bude provedena do konce prvního týdne měsíce srpna.

 


 

6/ předseda OS V.Žid poděkoval zúčastněným chovatelům a ukončil zasedání

 • konference bere na vědomí všechny body zápisu

 • zápis odsouhlasen zúčastněnými členy 17:0:0


 

zápis provedl jednatel OS

Lapáček Jan