Jdi na obsah Jdi na menu
 


Konference 25.2.2016

5. 3. 2016

Českomoravský svaz chovatelů poštovních holubů

 

Oblastní spolek Středočeský

 

zápis č.1/2016 z konference která se konala dne 25.2.2016 v restauraci ,,Kocík‘‘v Nečíni.

Přítomni: viz prezenční listina

Program: 1) zahájení

                  2) volba mandátové a návrhové komise

                 3) zpráva předsedy, výcvikáře a pokladníka OS

                 4) návrh závodního plánu pro sezonu 2016 a jeho schválení

                 5) různé

                 6) diskuse

                 7) usnesení

                 8) závěr

1)a- zahájení konference provedl jednatel OS J.Lapáček, který přivítal přítomné delegáty

na prvním společném setkání v letošním roce. Přečetl program konference

        a požádal o  jeho schválení  či  doplnění .

 

   b- připomínku vznesl předseda OS př.V.Žid,  rezignuje na funkci předsedy OS  ze zdravotních 

       důvodů a to okamžitě k datu pořádané konference 25.2.2016.

 

   c- k okamžité rezignaci se též  přidal př.V.Pachole který zastával  funkci výcvikáře  OS.

       Na funkci výcvikáře rezignuje ,   jak uvedl  , z  osobních důvodů.

       Obě rezignace budou projednány v bodě č.5.

 

Po vyčerpání připomínkových bodů byl program jednohlasně schválen.

 

2) mandátová komise: P.Husák, V.Poplštejn, V.Mrkva

 

  návrhová komise: R.Konečný, R.Štáfek, V.Žid

 

 3)a- po rezignaci předsedy a výcvikáře na své funkce již tito funkcionáři své hodnotící zprávy nepřednesli.

 

    b- pokladník OS př.V.Poplštejn přednesl zprávu o příjmech a výdajích OS

za rok 2015 a seznámilpřítomné delegáty  se stavemfinančních prostředků OS .

 

    c- v návaznosti na zprávu pokladníka OS bylo uloženo revizní komisi  OS provést revizi.

 

Termín do 15.4.2016. Revizní komise – složení   : předseda MVDr.  J. Náhoda a členové Vl. Mrkva a R. Štáfek.

 

 

 

4) ke konzultaci byly předloženy návrhy závodních plánů.  Návrh předložili Místní spolky Beroun , PB – Horymír a Sedlčany.  Po připomínkách  a obšírné diskusi

 byl závodní plán pro závodní  sezonu 2016 připraven ke schválení.

 

Závodní plán byl jednohlasně odsouhlasen. Bude umístěn na stránkách našeho OS.

 

5)konference přijala odstoupení z funkce předsedy OS Středočeské  př.V. Žida a z funkce vycvikáte př. V. Pachole

 

a- po rezignaci př.V.Žida na funkci předsedy OS  byl pro vedení OS schválen místopředseda OS  př.Pavel Lundák / do řádných voleb  - podzim 2016 /.

 Výbor OS mu ukládá vyřešit změnu sídla organizace .

 

- všechny nás informace o odstupu s funkce př.V.Žida  překvapila , i když ji na podzimní   

        konferenci  avizoval.

Chceme mu touto cestou poděkovat za dobře odvedenou práci  pro náš  Oblastní spolek.

 

b- do funkce výcvikáře OS byl  navržen a jednohlasně zvolen př.P.Husák. Jeho práce je

 velkým přínosem pro rozvoj našeho OS, jak už jsme se přesvědčiliv minulých letech.

 

 c- na místě bylo dohodnuto, že než se přepravní auto převede na nový subjekt, připraví  

       a uvede vozidlo do stavu provozuschopnosti př.V.Žid a př.V.Poplštejn.

 

6)a-  př.P.Lundák připomněl přítomným cenu rodového kroužku a gumičky na rok 2017.

Cena rodového kroužku je 4.50kč/ksa gumička 1.70kč/ks. Termín objednávek : 31.3.2016 – jednateli OS př. J. Lapáčkovi .

 

    b- př.P.Husák tlumočil dotaz zástupců OS Chomutov kteří by měli zájem o kooperaci s naší

OS při přepravě holubů na poslední dvě ST dle závodního plánu. Tento bod bude

        předmětem jednání, pokud nás kolegové s OS Chomutov oficiálně osloví.

 

7)Usnesení konference delegátů Oblastního spolku Středočeský  :

 

Konference delegátů :

 

a) schvaluje  do funkce  zastupujícího předsedy OS  místopředsedu  př.Pavla Lundáka  / do řádných voleb – podzim 2016 /a výbor mu tímto ukládá vyřešit změnu sídla Oblastního spolku

 b)  schvaluje do funkce výcvikáře OS př. Petra Husáka / do řádných voleb – podzim 2016/.

 c)  schvaluje  závodní plán na  závodní sezonu 2016.

 d) schvaluje  zprávu pokladníka OS

e) ukládá př. Židovi předat veškerou agendu OS vč.dokladů od dopravního prostředku př. Lundákovi – termín do 15.4.2016

 f) ukládá  revizní komisi provést revizi stavu finančních prostředků včetně pokladny . Termín provedení revize  - termín do 15.4.2O16

 g)  místní spolky provedoupřihlášky holubů  na závody , počty rodových kroužků na r. 2017 a   závodních gumiček  včetně plateb  na účet OS  – termín do 30.3.2O16.

 h)výbor konference pověřuje k jednání se zástupci OS Lidice  / kooperace / a OS Chomutov výcvikáře OS  př. Petra Husáka a předsedu OS př. Pavla Lundáka.

 

8)  zápis  i usnesení konference delegátů OS Středočeský  byly jednohlasně schváleny.

 

  Po vyčerpání programu  jednatel OS J.Lapáček poděkoval přítomným za účast

  a konferenci ukončil.

 

zápis provedl: J.Lapáček

 

jednatel OS Středočeský