Jdi na obsah Jdi na menu
 


Konference 7.12.2017

14. 12. 2017

       Českomoravský svaz chovatelů poštovních holubů

    Oblastní spolek Středočeský

 

zápis z konference OS , která se konala7.12.2017 od 18.30 hodin v restauraci

Slovanka na Dobříši.

Přítomni viz. prezenční listina + hosté MS Libuš

Program: 1) zahájení

                  2) volba návrhové a mandátové komise

3) zpráva předsedy OS př. P.Lundáka, výcvikáře OS př. P.Husáka            

4) zpráva pokladníka OS př. V.Poplštejna

5) zpráva předsedy revizní komise př. ing. J.Sládka

 6) projednání stížnosti MS Příbram – Horymír

7) situace MS Vlašim, MS Sedlčany + skupina Dobříš, MS Příbram – Horymír

(přechod do OS Tábor , hostování v OS Tábor a Č. Západ )

8) diskuse

9) usnesení

10) závěr

 

     Program konference jednohlasně odhlasován. 23-0-0

 

1) Slova se ujal jednatel OS Středočeské př.J.Lapáček a přivítal přítomné chovatele a hosty.

 

2) Proběhla volba návrhové a mandátové komise. Navrženi byli do návrhové komise:

př. J.Lapáček, V.Poplštejn, ing.J.Huml

Mandátová komise: př. P.Husák, V. Kraif, R. Štáfek

 

3) Předseda OS Středočeský  př. P.Lundák přivítal přítomné zástupce jednotlivých MS a přednesl    

     zprávu týkající se proběhlé  závodní sezony 2017. Celá závodní sezona proběhla       

  v naplánovaných termínech beze změn a velkých problémů. Nastalo pár drobných problémů

ohledně přepravního auta  ,ale spíše drobné provozní poruchy, které byli rychle a operativně řešeny

     tak aby to nezasáhlo do závodního plánu. Výpadek vůči plánu nastal pouze v jednom z víkendů, kdy

při svozu holubů na závod  na ST došlo k poruše spojky a vozidlo muselo být odstaveno.

Díky operativnímu a rychlému jednání výcvikáře  př. P.Husáka  byla zajištěna náhradní doprava.

Tímto děkujeme př.P.Husákovi,   díky jeho pružnému jednání  nebyl narušen chod závodní

sezony. Krátké tratě odvezlo naše přepravní auto . Dlouhé tratě proběhly

v rámci kooperačního uskupení a též bez problémů. Předseda poděkoval všem chovatelům ,kteří  se

podílelina přípravě a chodu ZV v Kozárovicích, kterou pořádal náš Oblastní spolek Středočeský.

  - Výcvikář  OS př. P.Husák přečetl svoji zprávu, kde zhodnotil celkově proběhlou závodní sezonu za

    úspěšnou. Poté se zaměřil hlavně na procentuelní úspěšnost jednotlivých MS v jednotlivých

    závodech a celkově v závodní sezoně na KT a ST . Dle výsledků v rámci kooperace na DT

nezůstal náš Oblastní spolek pozadu, jelikož i zde jsme dosáhli  velmi pěkných výsledků.

 

4) Slovo dostal pokladník OS př.V. Poplštejn,  který ve své zprávě seznámil přítomné  se stavem

     pokladny. Jeho zpráva nebyla ještě  konečná , jelikož v čas konání  konference  nebyly ještě 

      vyúčtovány všechny položky.

 

5-6) Předseda revizní komise OS Středočeský př.ing.Jiří Sládek reagoval na stížnost MS Příbram -   

     Horymír. Jednalo  se o přepracování vypočtených výsledků z jednoho dvojzávodu. Stížnost se

     zamítá a byla podána neoprávněně dle rozhodnutí. Podle vyjádření jak předsedy revizní komise,

     tak i výcvikáře OS budou akceptovány výsledky již vypracované.

 

7) Zástupce MS Vlašim př .J.Lapáček informoval zúčastněné, že po předběžných  jednání odchází

    tento spolek nastálo do OS Tábor. Za MS Sedlčany hovořil př.V.Kraif. MS Sedlčany odchází 

    na nadcházející  sezónu 2018 do OS Tábor na hostování. MS Příbram - Horymír  odchází

na závodní sezonu 2018 na hostování do OS Č. Západ.. MS Libuš zůstává nadále v OS Středočeský

na hostování.

 

8) Jednatel OS Středočeský př. J.Lapáček  podal rezignaci na svoji funkci.

    Rezignace přijata  všemi  delegáty konference. Předseda P.Lundák mu poděkoval za OS za dlouholetou

    spolupráci.

    Slova se ujal předseda revizní komise  ing. J. Sládek. Seznámil přítomné  s procenty úspěšnosti

    jednotlivých MS v závodní sezoně 2017. Reagoval tak na odchod zmíněných MS , které odchází

    hostovat do sousedních OS.

    Bylo nutné reagovat na rezignaci jednatele př.J.Lapáčka a obsadit tuto funkci co nejdříve. Přítel

    V.Kotas navrhl do funkce jednatele OS Středočeský pí.Stanislavu Berdychovou, členku MS Beroun.

    Jelikož nebylo dalších návrhů, byla pí.Stanislava Berdychová jmenována do funkce jednatel e

    OS Středočeský. hlasování: 18-4-1

    Poplatky na rok 2018:

    členský příspěvek na člena – 100kč

    zpravodaj – 160 kč

    Seznam členů MS zasílejte ještě na email stávajícího jednatele př.J.Lapáčka, to platí i k seznamu

odběratelům zpravodaje. Vybrané peníze zasílejte na číslo účtu Oblastního spolku Středočeský.

Termín do 31.1.2018

     Předseda MS Příbram – Horymír př. V.Žid  dal návrh na kompenzaci odcházejících členů MS    

     Vlašim. K návrhu kompenzace se připojil i předseda OS P.Lundák. Bylo domluveno a odsouhlaseno,

     že na každého závodícího člena dostane MS Vlašim od OS Středočeský 1ks závodního koše.

 

9) Usnesení: Konference bere navědomí  zprávu předsedy OS, výcvikáře OS, pokladníka OS a revizní

     komise. Dále konference delegátů zamítá stížnost MS Příbram – Horymír.

     Konference přijímá rezignaci jednatele př.J.Lapáčka  a schvaluje do funkce jednatele OS

     Středočeský zvolenou pí.Stanislavu Berdychovou. Přítel J.Lapáček předá pí.S.Berdychové agendu OS

     do 31.12.2017.

 

     Zápis konference odhlasován v poměru: 22-0-1

10) Závěrem poděkoval jednatel J.Lapáček  za několikaletou  

       spolupráci a podporu v jeho funkci. Popřál chovatelům příjemné prožití svátků Vánočních a

       mnoho úspěchů v nové závodní sezoně 2018, hodně zdraví a více přátelské atmosféry v našich

       řadách. K němu se přidal i předseda OS P.Lundák a výcvikář OS P.Husák.

                                                                                                                                                            

 

 

 zápis provedl J.Lapáček                                                                      kontrolu provedl P.Lundák

       jednatel OS Středočeský                                                                        předseda OS Středočeský