Jdi na obsah Jdi na menu
 


Konference 8.11.2013

18. 12. 2013

Českomoravský svaz chovatelů poštovních holubů OS Středočeské

zápis č.12

z výroční konference, která se konala dne 8.11.2013 v restauraci v Něčíni

Účast dle prezentační listiny

Úvodním slovem zahájil konferenci předseda OS př.V.Žid a přivítal přítomné delegáty.

Jednatel OS př.Lapáček přečetl program

Program: 1/volba návrhové a mandátové komise

2/zpráva revizní komise, zpráva pokladníka, zpráva výcvikáře

3/závodní plán na sezonu 2014

4/výstava OS

5/Volby do výboru OS Středočeské

6/diskuse

                 7/usnesení

                 8/závěr

1/složení návrhové komise - předseda: ing.V.Vorlíček, členové komise: J.Štáhl, R.Štáfek

    složení mandátové komise - předseda: P.Lundák, členové: V.Mrkva, M.Štefan

2/Zprávu přednesl předseda revizní komise OS Mvdr.J.Náhoda. Komise neshledala při své činnosti žádné chyby.

    Bylo navrhnuto důkladnější rozpracování nákladů na jednotlivé závody.

Zpráva pokladníka OSV.Poplštejnaviz.příloha

 Poplatky na rok 2014: závodící člen  600kč, chovatel nad 70let  500kč, nezávodící člen 100kč,

      chovatel do 18let osvobozen od poplatku

 3/Zpráva výcvikáře OS P.Husákaviz.příloha

      Udělení mandátu zvolené komisi k jednání o možné kooperaci na ST,složení:př.P.Husák, P.Lundák, V.Žid

Konference schvaluje ocenit nejdelší závod sezony.( Memoriálem Vladimíra Kolaříka).

Vítěz závodu obdrží putovní pohár. Tento pohár získá do vlastnictví ten chovatel, který vyhraje daný závod

Tři sezony následně po sobě nebo pětkrát jednotlivě.

Náklady na nákup putovního poháru odsouhlaseny konferencí  do 2000kč.   odhlasováno: 20-0-0

4/výstava OS proběhne dne 14.12.2013 v sále restaurace Staročeská hospoda ,,U Zelenků“v Obecnici

   Přípravu sálu, stavění výstavních klecí - pod dohledem př.P.Lundáka, nápomocni J.Mašek, V.Poplštejn,

V.Žid a další dobrovolníci…

  Posuzovatelé: př.F.Herc, V.Slavík

Garentem pro tombolu bude ZO Sedlčany.

Výběr dobrovolného vstupu zajistí ZO Slivenec.

Prodejce: fa.Mifuna  /př.P.Sirotek/

5/volby:Členové výboru OS Středočeská: př.J.Ernest, P.Lundák, V.Mrkva, J.Mašek, Mvdr.Náhoda, P.Husák,  V.Kotas,

R.Konečný, J.Lapáček, V.Žid, V.Poplštejn, V.Pachole, J.Frait, R.Štáfek–odhlasováno20-0-0

do funkce předsedy OS Středočeská bylzvolen př.V.Žid,    odhlasováno: 18-2-0

do funkce předsedy revizní komise byl zvolen př.Mvdr.J.Náhoda + př.R.Štáfek, V.Mrkva, odhlasováno: 18-2-0

Jako kandidát do řídícího výboru Českého svazu byl zvolen výborem  př.P.Lundák,  odhlasováno: 20-0-0

Jako kandidát na předsedu revizní komise do Českého svazu byl zvolen výborem př.Mvdr.J.Náhoda,

odhlasováno: 18-2-0

6/ Vzhledem k potřebnému dovybavení přepravního auta ještě před vyjetím na nadcházející sezónou 2014,

byl konferencínavržen mimořádný poplatekna každého závodícího člena ve výši 300kč.

    Nákup se týká: Pořízení nových boxů 40ks, zhotovení centrálního napájení - nákup čerpadla + pořízení ještě

    jedné nádrže na vodu, výroba napáječek cca 60ks, oplechování auta, nákup výfuku na přepravní auto,

pořízení kameryna zdokumentování startu holubů - zařízení bude odpovídat typu kamery, který je schválen

Českým svazem.

7/Konference bere na vědomí zprávu revizní komise, zprávu pokladníka, zprávu výcvikáře

    Všechny body jsou patřičně odhlasovány členy konference.  20-0-0

8/závěr provedl předseda OS Středočeské př.V.Žid, který poděkoval za aktivní účast

zápis provedl jednatel OS Středočeské. Jan Lapáček

v