Jdi na obsah Jdi na menu
 


Konference delegátů 22.3.2013

25. 3. 2013

zápis č.09/2013

Českomoravský svaz chovatelů poštovních holubů OS Středočeská

z konference která se konala dne 22.3.2013 v restauraci v Něčíně

přítomni: V.Žid, J.Lapáček, P.Bébr, V.Pachole, ing.J.Huml, J.Ernest, R.Konečný, V.Kotas, P.Husák, MVDr.J.Náhoda,

L .Pešek,V.Mrkva,P.Lundák, P.Sirotek, J,Frait, R.Štáfek,J.Mašek, V.Poplštejn

Program konference: 1/ zahájení konference, kontrola účasti

                                       2/ uctění památky minutou ticha na zesnulého př. Vladimíra Kolaříka

                                       3/ zvolení návrhové a mandátové komise

                                       4/ zpráva pokladníka, zpráva revizní komise, zpráva dopravního referenta

 5/ příprava sezony 2013

 6/školení vedoucích ZS a absolvování testu znalostí - př.P.Husák

                                       7/ diskuse

                                       8/ závěr

1/ úvodní slovo si vzal předseda OS př. V.Žid a přivítal přítomné chovatele

2/poté předal slovo jednateli OS př.J.Lapáčkovi který přednesl program konference.

     Při té příležitosti byla uctěna památka zesnulémupř. Vladimíru Kolaříkovi minutou ticha.

3/ návrhová komise: předseda - J.Lapáček, členové - P.Bébr, R.Konečný

- mandátová komise: předseda - P.Husák,členové - MVDr.J.Náhoda, ing.J.Huml

 hlasování: 18-0-0

4/ zprávu o stavu financí v pokladně OS přednesl a doložil pokladník př. V.Poplštejn

   - taktéž byla přednesena krátká zpráva revizní komisepř.MVDr. J.Náhoda - více viz. zápis č.7/2012

   - zprávu o stavu a přípravě vozidla před sezónou přednesl dopravní referent  př. V.Pachole - vozidlo je technicky způsobilé, plně funkční

   - byla odsouhlasena účelovější  úprava k rozšíření nástavby přepravního auta, vzhledem k obslužnosti a technickým datůmvozidla(celkem 49+49boxů)

5/ přesná data a hodiny svozu budou včas zveřejněny na stránkách OS Středočeské

6/ zkušební test vedoucích ZS se zúčastnilo všech 7 zástupců, pod taktovkou př.P.Husáka - všichni úspěšně napsali

7/ každé středisko si zvolí svého zástupce, který bude za celé středisko hlásit dolétlé holubi př.P.Husákovi a ten průběžně umístína stránkách OS jméno chovatele, číslo holuba a čas doletu.  Jedná se o dlouhé tratě 

- Troyes, Ostende, Orleáns

 - zápis odsouhlasen počtem  18-0-0

8/závěr provedl předseda OS př.V.Žid který poděkoval všem za účast

 

 zápis provedl: Jan Lapáček

jednatel OS Středočeské