Jdi na obsah Jdi na menu
 


Konference delegátů 8.12.2012

1. 1. 2013

                                                                                                                                 Obecnice 8.12.2012

Českomoravský svaz chovatelů poštovních holubů

OS Středočeské

 

Zápis č.7/2012

 

z konference a výstavy,  která se konala dne 8.12.2012 v Obecnici

             Účast dle prezenční listiny

Program schůze:

1.  Zahájení výroční konference a výstavy př. Václav ŽID

2.  Volba mandátová komise: předseda: P.Husák, členové: J.Průša, ing.V.Vorlíček

     Volba návrhová komise: předseda: J.Lapáček,členové:  ing.J.Huml, Z.Oktábec

3.  Zpráva předsedy př. Václava ŽIDA

4.  zpráva pokladníka př. Poplštejna V. ke dni 5.12.2012

5.  zpráva revizní komise př. MVDr. Náhoda J.

6.  Návrh závodního plánu na sezonu 2013, a/ varianta jihovýchodní směr,

b/ varianta západní směr

7.  Předělání nástavby /rozšíření/

8.  Diskuse

9.  Usnesení

10. Závěr

 

Ad1.) – předseda Václav ŽID zahájil schůzi a přivítal přítomné delegáty.

 

Ad 2/ - mandátová komise odsouhlasila 100% účast - 23 delegátů.

 

Ad 3/ - zpráva byla stručná a věcná, shrnutí sezony 2012 která dle slov předsedy př.V.Žida byla průběžně plněna dle závodního plánu

 

Ad 4/ - zpráva pokladníka, příjmy za rok 2012: 575 808 Kč

- výdaje za rok 2012: 593 783 Kč

- zůstatek                      36 025 Kč

- na účtě                         8 021 Kč

- celkem:                      44 046 Kč

 

Návrh členských příspěvků na rok 2013:

¨

          Každý člen starší 18 let                 100 Kč

        Výsledky                                        125 Kč

          Výpočet výsledků                            75 Kč

          Do OS Středočeské                       300 Kč

Celkem                                           600 Kč

 

Chovatelé nad 70 let                    500 Kč ( sleva 100 Kč)

Zpravodaj 160 Kč

Kroužek do OS 5 Kč, gumička 1 Kč

hlasování: pro 22, zdržel se hlasování 1

 

Ad 5/ - revizní komise neshledala při své činnosti žádné chyby. K 31.12.2012 byl konstatován zůstatek 59 535 Kč, na účtu pak 5 610 Kč.

 

 

Ad 6/ - návrh letového plánu na sezonu 2013 předložil výcvikář př.P.Lundák

- většinou delegátů byl odsouhlasen pro sezonu 2013 ,,směr západní“, pro západní směr 14, pro jihovýchodní směr 8, zdržel se 1.

- závodní plán na sezonu 2013 ze západního směru se skládá z 20 tratí + 2 nácviky

- schválen závodní plán na sezonu 2013 ze západního směru, hlasování: pro 22, zdržel se hlasování 1

- kooperace s OS Peruť v rámci přepravy dořešit záměr západního směru. Nutnost naplnění přepravního auta na KT 1500-1800ks.

- výcvikář př.P.Lundák dále seznámil všechny přítomné s kolekcí holubů OS  vybranou  na CV v Hluku

 

 

Ad 7/ - návrh na předělání /rozšíření/ nástavby vozu na přepravu holubů o 24 ks boxů, hlasování: pro 20, zdržel se hlasování 3

- návrh na úpravu systému vypouštění holubů z vozu na 4 díly, hlasování: pro 22, zdržel se hlasování 1

 

 

 

Ad 8/- zvážení příspěvku na zvýšení nákladů přepravy na chovatele /řidiči/

- návrh na příspěvek na dopravní prostředek v částce 200 kč na závodícího  člena, hlasování: pro 22, zdržel se hlasování 1

- schválení závodního plánu na rok 2013 nácvik Přeštice, Přimda.

KT  Cheb 1-3, Amberg 1-3, Tennenlohe,

ST  Kupferzell 1-4,Aschaffenburg 1-2, Helbronn.

DT  Thionville 1-2, Aachen, Troyes, Orleans NZ, Ostende.

Holoubata nácvik Přeštice, Přimda.

Závody  Cheb 1-2, Amberg 1-2, Tennenlohe. hlasování: pro 22, zdržel se hlasování 1

 

 

 

Ad 9/-  Usnesení

       

        -Konference bere na vědomí – zprávu předsedy

                                                        -  zprávu pokladníka

                                                        -  zprávu revizní komise

                                                        -  zprávu výcvikáře

         - Konference schvaluji – výši členských příspěvků + příspěvek na úpravu dopravního prostředku

                                              -  závodní plán na rok 2013

                                              -  opravu a rozšíření kapacity nástavby vozu a systém vypouštění holubů

 

                                                 zápis odsouhlasen 23-0-0

 

Ad10/-závěr provedl předseda OS Středočeské př.V.Žid který poděkoval za aktivní účast

zapsal:Jan Lapáček jednatel OS Středočeské