Jdi na obsah Jdi na menu
 


Konfernce 4.4.2014

14. 4. 2014

Českomoravský svaz chovatelů poštovních holubů OS Středočeská                                  

                                                               zápis č.3/2014

 

z konference která se konala dne 4.4.2014 v restauraci v Něčíni.

 

Přítomni: J.Lapáček, V.Kotas, R.Konečný, P.Husák, P.Sirotek, P.Lundák, V.Mrkva, V.Žid, V.Poplštejn, J.Ernest,   

                 ing.J.Huml, J.Čapek, R.Štáfek, J.Frait, J.Mašek

 

 

 Program: 1) zahájení a kontrola účasti

                  2) kontrola úkolů

                  3) volba návrhové a mandátové komise

                  4) zpráva předsedy a výcvikáře OS

                  5) školení vedoucích ZS

                  6)usnesení

                  7) diskuse

                  8) závěr

 

1/ předseda V.Žid přivítal přítomné chovatele a zahájil konferenci

2/ jednatel OS provedl kontrolu úkolů

a)                                             boxy – provádí se kompletizace boxů, hotovo zhruba 50% ks

b)                                             čerpadlo – úkol trvá

c)                                             nádrž na vodu – úkol splněn

d)                                             oplechování auta – provádí se dokončovací práce

e)                                             nátěr konstrukce na přepravní boxy – bude  proveden po TK přepravního auta, zároveň budou sečteny boxy v nástavbě a sepsány jejich čísla pro inventuru

f)                                               kamera – bude zakoupeno nové záznamové zařízení se stativem na zdokumentování startu holubů.  

g)                                             kooperace – vyřízeno

h)                                             putovní pohár určený pro vítěze závodu memoriálu  Vladimíra .Kolaříka - zakoupen

 

3/  složení návrhové komise: V.Kotas, J.Ernest, J.Čapek

      složení mandátové komise: J.Frait, V.Mrkva, R.Konečný

 

4/ a)   zpráva předsedy o stavu přepravního auta – vozidlo je způsobilé

     b)   zpráva výcvikáře – plán kontrol je umístěn na internetových stránkách OS Středočeská

         

         -      Zástupce ZO se s ním ve vlastním zájmu seznámí. Pokud středisko neprovede plánovanou kontrolu,   

                 zaplatí  do pokladny OS  pokutu ve výši  1000kč.      

                 odhlasováno 9:0:0

-                                           O provedené kontrole zašle ZO na adresu výcvikáře kopii buď  poštou  nebo elektronicky do tří dnů.

,,Kontroly u chovatelů se provádí mimo mateřskou  organizaci“.

-                                           Hlášení doletu holubů z DT: Ostende, Troyes, Orleáns.

Každá ZO si zvolí svého zástupce, kterému bude hlásit  dolétlé holubi a ten je bude poté  průběžně umisťovat na stránky OS.

-                                           Kdo nenahlásí dolétlého holuba do 30 minut, jak je ustanoveno ve stanovách ČSCHPH, nebude zařazen do bodového hodnocení výsledků OS.

odsouhlaseno 9:0:0

-                                           Nezapomenout zapisovat do souhrných protokolů i čísla boxů!

Za nesplnění tohoto nařízení bude dané ZO pro první případ -  uděleno napomenutí

                                                                                                           po druhé -  bude ZO vyřazena ze závodu

                 odsouhlaseno 9:0:0

-                                           Bude provedena kontrola prvních hlášených holubů z DT a ZZ Aschaffenburg.

                 Náklady na cestu  budou kontrolní komisi uhrazeny s pokladny OS.      odsouhlaseno 9:0:0

      

 

        -       Starty holubů bude provádět na KT – V.Žid

                                                                          ST – J.Frenzl

                                                        DT – dle kooperace

odsouhlaseno 8:0:1

 

5/ Zkušebního testu vedoucích ZS se zúčastnilo 7 zástupců. Všichni úspěšně napsali.

 

6/Usnesení:

-                                           Výbor OS se ustanovil na jmenování JURY ve složení: P.Lundák, P.Husák, V.Žid

                 Komise má právo zrušit závod, nejdéle však  1. den před košováním. /špatné počasí/

                 odsouhlaseno 9:0:0

-                                           Výbor OS schvaluje navržené ocenění :

 mistrovství starých holubů – prvních 5. míst diplom, první 3.místa pohár

            mistrovství mladých – prvních 5. míst diplom, první 3. místa pohár

          generální mistrovství – ocenění

                   vítězové závodu – ocenění

          vítěz každé kategorie – ocenění

  odsouhlaseno 9:0:0

-                                           Schválen mimořádný poplatek ve výši 100kč na každého závodícího člena. Poplatek poslouží  na nákup nového záznamového zařízení na zdokumentování startu holubů. Termín zaplacení do 30.4.2014.

odsouhlaseno 9:0:0

-                                           Schválení výše pokuty 1000kč, za neprovedené naplánované kontroly jak ve středisku,

 tak na holubníku.

 odsouhlaseno 9:0:0

 

7/Diskuse: Při svozu holubů se bude začínat s nakládkou přepravních košů s holuby hned za kabinou řidiče

                    a postupně postupovat v obsazenosti přepravního auta směrem dozadu s obou stran. Vrchní řada se  

                    nebude zaplňovat!

                    Nezapomenout zapisovat počty boxů a jejich čísla do formuláře který si vyžádáte od řidiče 

                    přepravního auta.

 

8/Závěr: Konference bere na vědomí všechny body zápisu.

               zápis odsouhlasen všemi zúčastněnými 14:0:0

 

                zápis provedl jednatel OS

                Lapáček Jan