Jdi na obsah Jdi na menu
 


Výbor 21.10..2013

31. 10. 2013

Českomoravský svaz chovatelů poštovních holubů OS Středočeské

zápis č.11

z výborové schůze která se konala dne 21.10.2013 v restauraci v Něčíně

Přítomni: V.Žid, J.Lapáček, P.Bébr, R.Konečný, P.Husák, V.Kotas, Mvdr. J.Náhoda, V.Mrkva, P.Lundák,

                  V.Poplštejn, ing. J.Huml, J.Ernest, J.Frait, R.Štáfek, J.Mašek

Program: 1/zahájení a kontrolaúčasti

                 2/výstava OS Středočeská

                 3/návrhy letových plánů na závodní sezonu 2014

 4/konference-její náplň a zvolení termínu konání

                 5/různé

                 6/diskuse

                 7/usnesení

                 8/závěr

1/ Předseda V.Žid zahájil schůzi a přivítal přítomné

2/Výstava OS Středočeská se bude konat v sále restaurace Staročeská hospoda ,,U Zelenků“

     v Obecnici dne 14.12.2013 od 10 hodin.

    - dne 12.12.2013 proběhne stavění výstavních klecí a příprava na výstavu od 15 hodin

       pod dohledem př.P.Lundáka.

- 13.12.2013 proběhne přejímka holubů od 16 do 18 hodin, pod  vedením výcvikáře OS P.Husáka

 - ocenění výstavy: 1-3 místo staří holubi i holoubata - poháry

1-10 místo staří holubi - diplom

1-5 místo holoubata - diplom

- osloveni budou posuzovatelé př. F.Herc, V.Slavík - zajistí př.V.Žid

- prodejci: fa. Ovator team - zajistí př.P.Lundák

- členy výboru byl odsouhlasen bod a - d

a/dobrovolné vstupné

b/20kč klecné

c/každá ZO dodá tolik věcných darů do tomboly, kolik má členů, dle možností může i víc!!

d/pokud se některý z členů OS Středočeská nezúčastní výstavy, odvede každá ZO za tohoto člena

do pokladny OS Středočeská poplatek ve výši 20kč

-  tombola bude ještě upřesněna na konferenci

  -  na konferenci nejpozději nahlásit počty vystavovaných holubů

3/ Návrhy letového plánu na závodní sezonu 2014 dle propozic

   - připomínky a úpravy dle zúčastněných zástupců ZO

      ZO Sedlčany navrhuje posunutí vypouštěcích míst více  severněji

   - př.P.Lundák navrhl myšlenku pojmenování jendé dlouhé trati jako Memorijál Vladimíra .Kolaříka

     k uctění památky na tohoto Našeho,již zesnulého výborného chovatele.

 Navrhnuta byla trať Oostede. Vítěz obdrží putovní pohár z rukou př.P.Lundáka.

4/ Konference OS Středočeská se bude konat dne 8.11.2013 v restauraci v Něčíně od 18 hodin

     Program: 1/výstava OS

                       2/volby do výboru - klíč k hlasování 1 : 5

                       3/letový plán na závodní sezonu 2014

                       4/zprávy jednotlivých funkcionářů

 

 - návrhy členů ZO na kandidáty do výboru OS Středočeská

    za ZO Komárov: J.Ernest

        ZO Sedlčany: P.Lundák, V.Mrkva, J.Mašek, Mvdr.J.Náhoda

        ZO Beroun: P.Husák, V.Kotas, R.Konečný

        ZO Vlašim: J.Lapáček

        ZO Horymír: V.Žid, V.Poplštejn, V.Pachole

        ZO Slivenec: J.Frait, R.Štáfek

   Kandidát na předsedu OS - V.Žid

   Kandidát na předsedu revizní komise Mvdr.J.Náhoda + členové komise R.Štáfek, V.Mrkva

5/př.V.Žid zajistí výrobu 2ks napáječek viz. vzor a předá je poté př.P.Husákovi, který zjistí výrobní

    cenuještě u jiného výrobce.

6/ Diskuse k návrhům letového plánu na závodní sezonu 2014 - bude ujednoceno na konferenci

7/ Zápis odsouhlasen počtem 15-0-0

8/ Předseda OS V.Žid poděkoval za účast a výborovou chůzi ukončil.

 

zapis provedl: Jan Lapáček

jednatel OS Středočeská