Jdi na obsah Jdi na menu
 


Výbor 23.7.2014

26. 8. 2014

 

 

Českomoravský svaz chovatelů poštovních holubů OS Středočeská

zápis č.5/2014 

z výborové schůze která se konala dne 23.7.2014 v restauraci v Něčíni. 

Přítomni: J.Lapáček, P.Bébr, M.Sklenář, V.Kotas, R.Konečný, P.Husák, J.Průša, P.Lundák, V.Mrkva,

Mvdr.J.Náhoda, V.Žid, V.Poplštejn, V.Pachole, J.Ernest, ing.J.Huml, J.Frait, J.Mašek

Omluven: R.Štáfek, P.Wischin


 

Program: 1) zahájení a kontrola účasti

2) stávající sezona starých holubů

3) holoubata 2014

4) stížnost př.B.Růžičky a př.J.Mládka na pravidla konaného závodu Troyes dne 14.6.2014

5) usnesení

6) diskuse

7) závěr


 

1/ předseda V.Žid přivítal přítomné chovatele a zahájil výborovou schůzi

2/ jednatel OS J.Lapáček shrnul dosavadní sezonu starých holubů

Shrnutí bodů viz.zápis č.1/2014

  1. spolupráce mezi ZO při přepravě holubů na DT – funguje na výtečnou

  2. zapisování čísel boxů a jejich čísla do souhrnných protokolů – provádí se

  3. kooperace - funguje

  4. určené kontroly ve střediscích dle rozpisu vypracovaném př.P.Husákem - fungují

Shrnutí bodů viz.zápis č.2/2014

  1. závod Orleráns – připomenutí zástupcům ZO o uzavření sázek, podání přihlášek a předání finanční hotovosti př.V.Židovi

Shrnutí bodů viz.zápis č.3/2014

  1. svoz holubů a průběžné zaplňování přepravního auta viz.zápis č.3/2014 bod 7. – vše probíhá dle

uvedeného bodu

  1. provádění kontrol dolétlých holubů z DT a ZZ Aschaffnburg – provedeno

- za neprovedené nařízené kontroly zaplatí ZO Dobříš a ZO Vlašim každá

pokutu ve výší 1000kč do pokladny OS

Shrnutí bodů viz.zápis č.4/2014

  1. připomínka k objednávkám a platbě holoubat – termín do 15.7.2014 !!

3/ - kdo nebude mít včas nahlášena a zaplacena holoubata do termínu uzávěrky, nebude již další

možnost se během průběhu sezóny dohlásit, vzhledem k provedené kalkulaci na konkrétní závod

/přihlédne se pouze k přihlášce chovatele který třeba ze zdravotních důvodů, neměl možnost dodržet daný

termín/

  • nácviky Bochov a Tachov + závody Cheb I. a Cheb II. Odveze naše přepravní auto a poletí pouze

OS Středočeská sama. Závod Amberg I., Amberg II. a Erlangen budou operativně řešeny podle počtu

nahlášených holoubat a konkrétní situace. /nízký počet nasazovaných holoubat adt./

4/ - výbor OS se zabýval stížností př.B.Růžičky a př.J.Mládka. Jedná se o chovatele kteří z nezištných důvodů

nedodrželi odsouhlasená pravidla k hlášení holubů z DT a ZZ Aschaffenburg, jak bylo odsouhlaseno zástupci

konference konané dne 4.4.2014 viz.zápis č.3/2014, bod 4b

  • po seznámení s obsahem stížnosti která byla doručena k rukám předsedy OS Středočeská V.Židovi

se výbor rozhodl na dodržení pravidel která si konference odhlasovala.

5/- členové výboru si odhlasovali, aby začátek sezony mladých holubů startovala OS Středočeská sama,

nikoli v kooperaci

6/ - výcvikář oblasti př.P.Husák vznesl návrh k přizpůsobení tratí letového plánu starých holubů pro sezonu 2015.

Tímto bodem se bude konkrétněji zabývat podzimní konference.


 

7/ předseda OS V.Žid poděkoval zúčastněným chovatelům a ukončil výborovou schůzi

- výbor bere na vědomí všechny body zápisu

zápis odsouhlasen zúčastněnými členy 11:0:0


 

zápis provedl jednatel OS

Lapáček Jan