Jdi na obsah Jdi na menu
 


Výbor 1.10.2014

8. 10. 2014

Zápis č. 7/2014
z výborové schůze OS Středočeské , konané dne 1.10.2014 v restauraci
v Nečíni
Přítomni: V. Žid, ing. J.Huml, J. Ernest, P.Lundák, J.Frait, P.Husák, V.Kotas,
R.Konečný, V.Mrkva, J. Čapek, K. Jungr.
Omluveni: V.Poplštejn, J.Lapáček, R.Štáfek
Program schůze:
1) Zahájení a kontrola účasti
2) Závodní sezona starých holubů a holoubat 2014
3) Výstava OS
4) Různé
5) Diskuze
6) Závěr
1) Předseda OS Václav Žid zahájil v 19,00 hod. schůzi a přivítal přítomné.
2) Jednotliví členové výboru OS, zastupující své ZO, se postupně vyjádřili k závodní
sezoně starých holubů a holoubat 2014 . V závodní sezoně holoubat došlo v ZO
Beroun u př. Mládka k případu, že byl 2 krát nasazován holub stejného čísla na tentýž
závod. Stalo se to ve třech případech, a proto byl tento holub otevírací komisí vyřazen
z výsledků OS. Výbor OS konstatuje, že dané opatření je plně v kompetenci ZO
Beroun a provedené opatření je dostačující.
3) Výstava OS Středočeské se uskuteční 22.11.2014 v Obecnici u Příbrami, restaurace
„U Zelenků“.
Příjem holubů v pátek 21.11.2014 od 16,00 – 18,00 hod.
Posuzovatelé: Ing. Herc, V. Slavík
Klecné: 20 Kč za vystaveného holuba – uhradit pokladníkovi OS při předání holubů.
Vstupné na výstavu: dobrovolné (členové OS Středočeské při neúčasti 20,-Kč)
Tombola: zajistí ZO Horymír, lístek do tomboly 10 Kč/1 ks.
Prodej produktů pro PH – zajistí firma Petr Sirotek (Ovátor team).
Ocenění výstavy: poháry, diplomy – dle zápisu z konference 4.4.2014.
4) Zemská výstava ČSCHPH se bude konat ve Vodňanech 15.11.2014. Propozice dodá
OS Prácheň. Výstavní karty vystavených holubů za naší OS zajistí výcvikář Petr
Husák.
Do příští výborové schůze si jednotlivé ZO připraví návrhy závodního plánu na rok
2015.
5) Diskuze:
Byl vznesen dotaz, jak naložit s finančními prostředky za neuskutečněný závod
holoubat Cheb 1. Po krátké diskuzi bylo výborem OS rozhodnuto a odhlasováno, že
peníze za tento závod zůstanou v pokladně OS a nebudou se jednotlivým chovatelům
vracet.
6) Po vyčerpání programu výborové schůze předseda poděkoval přítomným za účast a
ve 21,30 hod. schůzi ukončil.
Zapsal: P. Lundák