Jdi na obsah Jdi na menu
 


Výbor 18.6.2014

1. 7. 2014

Českomoravský svaz chovatelů poštovních holubů OS Středočeská

                       zápis č.4/2014

 

z výborové schůze která se konala dne 18.6.2014 v restauraci v Něčíni.

 

Přítomni: J.Lapáček, V.Kotas, R.Konečný, P.Husák, P.Lundák, V.Mrkva, V.Žid, V.Poplštejn, J.Ernest,

                 ing.J.Huml, R.Štáfek, V.Pachole,J.Frait

Omluven: J.Mašek

 

 Program: 1) zahájení a kontrola účasti

2) kontrola úkolů

3) holoubata 2014

4) stávající sezona starých holubů 2014- rozbor /klady – zápory/

 5) usnesení

6) diskuse

7) závěr

 

1/ předseda V.Žid přivítal přítomné chovatele a zahájil výborovou schůzi

2/ jednatel OS provedl kontrolu úkolů

a)                                             boxy – vyřízeno /zaplaceno/

b)                                             čerpadlo – zakoupeno /zaplaceno/

c)                                              nádrž na vodu – úkol splněn

d)                                             oplechování auta – během sezony se průběžně provádí dokončovací práce

e)                                              nátěr konstrukce na přepravní boxy – provedeno

f)                                               kamera – zakoupena

 

3/ Vzhledem ke stávající  náročné sezoně starých holubů se výbor domluvil na šetrnější starty v sezoně 

holoubat tak,  jako tomu bylo v loňské sezoně 2013.

     Sezona holoubat bude probíhat dle odsouhlaseného závodního plánu.

     2x nácvik:  č.1. Bochov

                        č.2. Tachov

     5x závod:  č.1. Cheb I.

                        č.2. Cheb II.

                       č.3. Amberg I.

                       č.4. Amberg II.

                       č.5. Erlangen

                                                                                                                   

        OBJEDNÁVKY HOLOUBAT STAČÍ POSLAT PO PŔEPRAVNÍM AUTĚ DO 15.7.2014 !!!

        Platbu proveďte převodem na konto OS č.2000365260/2010 nebo v obálce s přihláškou.

 

4/  Vzhledem k tomu, že přepravu holubů na ZZ Aschaffenburg zabezpečuje OS Lidice  je třeba aby každá

      ZO přepravila holubi do střediska v Berouně do 17hodin. Jelikož se budou holubi přehánět, nezapomeňte

     na náhradní papíry do přepravních košů.

     Koordinátorem závodu byl jmenován př.Jan Filipi.      Kontakt: 731 131 830

-                                                 nezapomeňte hlásit první dolétlé holubi, tak jak je ustanoveno ve stanovách ČSCHPH.

-                                                 rozdělení kontrol pro případ prvního dolétlého holuba:

-                                                 kontrolu v oblasti Slivence provede př.P.Lundák

-                                                 kontrolu v oblasti Obecnice, Hředle, Zdic provede př.J.Ernest

-                                                 kontrolu v oblasti Berounska provede př.V.Vorlíček

-                                                 kontrolu v oblasti Dobříšska, Sedlčanska provede př.V.Žid, V.Poplštein

-                                                 zbytek kontrol bude operativně řešit předseda OS V.Žid s místopředsedou OS P.Lundákem

-                                                 náklady na cestu budou kontrolní komisi uhrazeny s pokladny OS, jak bylo odsouhlaseno konferencí

v zápise č.3/2014

-koordinátorem pro závod Orleáns a Oostende bude př.P.Husák a př.V.Pachole

 

5/ - ZO Vlašim do pokladny OS uhradí pokutu ve výši 1000kč za nevykonanou nařízenou kontrolu

       při závodě Wolklingen. Odsouhlaseno konferencí zápis č.3/2014

    - dle zápisu z konference č.3/2014 bod č.4b, budou ze závodu Troyes vyřazeni ti chovatelé,

kteří nenahlásili své dolétlé holubi, jak bylo odsouhlaseno konferencído 30minut po doletu.

 - na základě rozhodnutí výboru konaným dne 18.6.2014 se lhůta pro nahlášení dolétlého holuba  

      prodloužila na 60minut po doletu, tak jek je ustanoveno v propozicích ZZ ČSCHPH.    

odhlasováno:13:0:0

 - takto nenahlášený holub nebude započítán do výsledků OS, ale započítává se do výsledků

národních soutěží.

 

             6/ - s ohledem na náročnou sezonu starých holubů a velkým ztrátám, padl návrh na úpravu závodního

                    plánu pro sezonu 2015, letět více KT. Tímto bodem se budem konkrétněji zabývat při sestavování

                    závodního plánu na podzimním zasedání.

              výbor OS uzavřel dohodu na opravu poškozených přepravních boxů s Antonínem Zaspalem  ze ZO    

              Beroun, poškozené boxy zasílat označené po vozidle do Berouna k opravě

 7/  - výbor bere na vědomí všechny body zápisu.

 zápis odsouhlasen všemi zúčastněnými 13:0:0

 

 zápis provedl jednatel OS

Lapáček Jan