Jdi na obsah Jdi na menu
 


Výbor 19.1.2017

26. 1. 2017

Českomoravský svaz chovatelů poštovních holubů

Oblastní spolek Středočeský

 

zápis č.1/2017 z výborové schůze která se konala v restauraci Slovanka na Dobříši dne 19.1.2017

Přítomni: viz.prezenční listina

 

Program: 1) zahájení

 2) zpráva z CV Lysá nad Labem

3) závodní plán 2017

4) kooperace s OS Praha a KUDT

5) různé

6) diskuse

7) závěr

 

1) Výborovou schůzi zahájil jednatel OS J.Lapáček a,přivítal přítomné  a seznámil je 

     s programem.

 

2) Poté dostal slovo předseda OS P.Lundák  , který v krátké zprávě zhodnotil CV v Lysé nad Labem.

Celostátní výstava se zdařila ,  i návštěvnost byla  solidní vzhledem k tomu, že u našich

sousedův Nitře zároveň probíhala Slovenská CV.

 

3-4) K závodní sezoně 2017 se vyjádřil  výcvikář  a místopředseda OS P.Husák.  Závodní plán je vždy sestaven tak, aby vyhovoval většině  členské základny. Vzhledem k rozloze našeho OS je třeba

pokrýt takové náležitosti jako je spokojenost chovatelů , tak  i ekonomická

stránka.Termíny DT jsou   dané,  stejně  jako termín ZZ, kde se kooperuje s jinými OS.

V návaznosti na uvedené téma byl navržen a odhlasován termín na jarní

konferenci OS , která se bude konat dne 16.3.2017 od 18.30hodin v restauraci Slovanka

na Dobříši. Zde bude definitivně doladěn závodní plán holoubat  pro závodní sezonu 2017.

Klíč k účasti zástupců MS – delegátů je 5:1. Konference se také zúčastní vedoucí  zasazovacích středisek  z jednotlivých Místních spolků , kteří  zde  absolvují kontrolní test pro výkon své funkce.

 

Nahlášení  počtu holubů  pro závodní sezonu 2017  je  třeba výcvikáři OS P.Husákovi do 25.2.2017.

 Vybrané peníze zašlete na účet OS do 31.3.2017.

 

 5) Přepravní auto OS je  zaparkované v Sedlčanech v areálu fa. p.Peška ml. Vozidlo je v areálu  ,který

      je oplocen a zabezpečen. Výbor odhlasoval poplatek  2000kč na 12 měsíců za tuto službu.

 

 6) Ke zrychlení svozu holubů na  střední tratě  / kooperace s OS Praha / bude užito dvou přepravních vozidel . Každé vozidlo projede určenou trasu svozu a zde posbírá nasazené holuby. Po provedení  svozu se vozidla sjedou v nasazovacím středisku MS Beroun. Členové tohoto spolku přeloží a soustředí přepravní boxy do jednoho  zvoleného přepravního vozidla , které  je poté odveze na  daný závod .Zástupci MS Beroun se nabídli, že budou překládat přepravní  boxy s holuby v závodní sezoně  2017 v jejich nasazovacím středisku.  Jedná se o 6 závodů na ST s OS Praha.

       Do funkce startéra OS byl navržen a odhlasován p.M.Tomášek st.

       Do  závodní komise JURY byla navržena a odhlasována trojce  členů výboru :

       startér OS př. M.Tomášek st.,  výcvikář OS př. P.Husák a předseda OS př.  P.Lundák.

       Komise bude pracovat operativně s možností změn ohledně startů a svozu holubů

nejméně však 1 den před košováním holubů na závod.

       Chovatelé  , kteří budou provádět některou z kontrol ZZ si napíší cesťák a náklady na cestu jim budou proplaceny .

       Do funkce výstavní referent byl navržen a odhlasován př. V.Kraif, asistent  M.Štefan.

      Po úspěšném pořádání  ZV v Kozárovicích naším OS v letech 2015 a 2016

       se bude i nadále náš OS ucházet v roce  2017 o možnost pořádání této výstavy.

 

  6) Předseda RK  ing.J.Sládek se dotazoval na podrobné vyúčtování nákladů z jednotlivýc   závodů. Zároveň bude žádat RK od pokladníka OS V.Poplšteina materiály spojené s vedením účetnictví OS  ke kontrole. Materiál by měl být předložen k nahlédnutí minimálně 14 dní před konáním konference OS , která se bude konat 16.3.2017.

       Je třeba zajistit v jednotlivých MS počty přepravních košů s označením MS Lidice a předat počty  výcvikáři P.Husákovi nejpozději na konferenci OS.

 

 Ing .Sládek seznámil přítomné o možnosti získání grantu. Zástupci OS se nakontaktují na Ing..J.Sládka. Ten buď sjedná přímo schůzku , nebo zajistí kontakt.

 

    7) Závěrem poděkoval jednatel OS J.Lapáček  za účast a výborovou schůzi ukončil.

 

 

       zápis provedl Jan Lapáček                                                              kontrolu provedl P.Lundák

       jednatel OS Středočeský                                                                   předseda OS Středočeský