Jdi na obsah Jdi na menu
 


Výbor 19.10.2017

29. 10. 2017

Českomoravský svaz chovatelů poštovních holubů

Oblastní spolek Středočeský

zápis č. 4/2017 z výborové schůze , která se konala 19.10.2017 od 18.30 v restauraci Slovanka na Dobříši.

Přítomni viz. prezenční listina + hosté MS Libuš.

 

Program: 1) Zahájení

2) Stručné vyhodnocení závodní sezony 2017 - zpráva předsedy OS P.Lundáka,

výcvikáře OS P.Husáka a pokladníka OS V. Poplštejna

3) Příprava Zemské výstavy která se bude konat v kulturním domě v Kozárovicích

dne 25.11.2017.

4) Příprava podzimní konference Oblastního spolku Středočeský.

5) Příprava a termín konání výstavy Oblastního spolku Středočeský.

6) Různé

7) Projednání přijetí MS Libuš do OS Středočeský a odchod MS Vlašim do OS Tábor.

8) Diskuse

9) Závěr

 

1) Zahájení provedl jednatel OS Jan Lapáček, přivítal přítomné a přečetl

program výborové schůze. Ten byl jednoznačně schválen bez připomínek.

 

2) Slova se ujal předseda P.Lundák , který zhodnotil závodní sezonu 2017 .

Před začátkem závodní sezony bylo přepravní auto zkontrolováno a připraveno .Drobné provozní nedostatky byly řešeny průběžně a operativně bez větších

problémů. V průběhu sezony nás potkala nečekaná záležitost, kdy na autě odešla

spojka, takže vozidlo okamžitě putovalo do servisu. Do dvou týdnů bylo přepravní auto OS opraveno

K závodní sezoně se vyjádřil i výcvikář OS P.Husák, také z jeho pohledu vše proběhlo

v pořádku a bez problémů. Nadnesl otázku, aby se výbor OS zamyslel nad skladbou

tratí pro příští závodní sezonu 2018.

Zpráva pokladníka OS o stavu financí během závodní sezony 2017 bude

předložena na podzimní konferenci , která se bude konat dne 7.12.2017 v restauraci

Slovanka na Dobříši.

 

3 ) Předseda P.Lundák se vyjádřil k Zemské výstavě a přípravách , které nás čekají v rámci

Pořádání ZV ČSCHPH. Ta se bude tradičně konat v prostorech kulturního domu v Kozárovicích

dne 25.11.2017. S tímto je spojena i řada úkolů , které je třeba udělat.

Předseda P.Lundák zajistil sál v kulturním domě a sním spojené občerstvení pro návštěvníky,

pásky, vstupenky a výtisk katalogů.

Výstavní klece budou zapůjčeny od Oblastního spolku Prácheň za smluvený poplatek.

Příjem holubů zajistí výcvikář OS P.Husák ve spolupráci s předsedou OS P.Lundákem.

Dvě role papíru zajistí ing.J.Sládek. Ostatní věci budou řešeny operativně v průběhu příprav.

Příprava výstavy a stavění klecí proběhne dne 18.12.2017. K tomuto dni je třeba, aby každý

MS předal R.Konečnému seznam věcí do tomboly. Velmi důležité!

Připomínám: V rámci zkvalitnění tomboly, dodá každý MS za každého aktivního člena 2ks darů.

Tak jako navézt tyto věci (dary) do Kozárovic, kde budou uskladněny. Týká se pouze věcí,

které nepodléhají minimální trvanlivosti. Ty dodáme v den pořádání výstavy, ale čas je

omezen do otevření výstavy pro veřejnost. I tak bude dost práce s přípravou. Ulehčete tak

práci garantům tomboly kterými jsou předseda RK OS ing.J.Sládek a R.Konečný. Vstup zajistí

členové MS Slivenec a MS Beroun. Kontrola nad výstavní plochou bude řešena operativně.

Vstupenka na výstavu je v ceně 15O kč. Ženy a děti vstup zdarma.

 

4) Podzimní konference OS Středočeský se bude konat dne 7.12.2017 od 18.00v prostorech restaurace

Slovanka na Dobříši. Klíč pro účast delegátů jako vždy 1:5.

Po nabídce od OS Praha a krátkém jednání odsouhlasil výbor Oblastního spolku Středočeský

pořádání společné výstavy s OS Praha v obci Tatce na okr. Kolín.

Oba spolky vedla společná myšlenka v rámci zkvalitnění výstavy a malého zájmu chovatelů

z jednotlivých členských základen.

5) Termín konání výstavy po domluvě s představiteli OS Praha byl stanoven na dne 16.12.2017.

Oba spolky se finančně podělí o pronájem sálu a vyčištění sálu po výstavě. OS Praha se zavázal,

že připraví výstavní prostory a zajistí zázemí a občerstvení pro návštěvníky z řad chovatelů i

veřejnosti. Výstava bude pouze jednodenní a to v sobotu 16.12.2017.

 

6) Předseda P.Lundák přečetl přísedícím chovatelům odvolání MS Příbram – Horymír proti

rozhodnutí KRK ve věci přezkoumání výsledků společného závodu Troyes a Cheb II.

které byly pořádány o víkendu dne 17.6.2017. Definitivně uzavře konference delegátů 7.12.2017.

 

7) Oficiální přijetí MS Libuš do OS Středočeský proběhne také na podzimní konferenci 7.12.2017.

Jednatel OS Středočeský a zároveň zástupce MS Vlašim Jan Lapáček oznámil rozhodnutí

MS Vlašim , který se rozhodl odejít z OS Středočeský do OS Tábor. Zde

MS Vlašim hostoval po dvě závodní sezony v roce 2016 a 2017. Pro nadcházející sezonu

2018 odchází členové MS Vlašim do OS Tábor natrvalo. Členové MS Vlašim vrátí do OS Středočeský

zapůjčené přepravní koše. Předání proběhne dle dohody mezi OS a MS. Je třeba, aby se

členská základna OS navrhla ze svých řad některého ze stávajících

členů na pozici jednatele OS . Dalším velmi důležitým bodem je obsazení funkce dopravního referenta , kterou celou závodní sezonu 2017 suploval předseda OS P. Lundák.

 

8) Připomínka ing.J.Sládka k zamyšlení členské základny týkající se hygieny v přepravních koších.

Vzhledem ke stáří přepravních košů a u některých k jejich velice

špatnému stavu, padl návrh na postupnou obnovu přepravních košů. Každým rokem by se mohlo

obměnit cca 20– 30 kusů. Bude zjištěna cena a možnost termínu dodání.

9) Jednatel Jan Lapáček a předseda P.Lundák poděkovali přítomným chovatelům za jejich účast a tím

byla výborová schůze ukončena.

 

zápis provedl J. Lapáček kontrolu provedl P.Lundák

jednatel OS Středočeský předseda OS Středočeský