Jdi na obsah Jdi na menu
 


Výbor 2.10.2012

Nečín 02.10.2012

 

Českomoravský svaz chovatelů poštovních holubů

OS Středočeské

 

 

Zápis č, OS/2012

z výborové schůze která se konala dne 02.10.2012 v restaurací Nečín.

 

 

Přítomní:. V. Žid, J. Emest, Ing.J. Huml, P. Husák, J. Frait, R. Konečný, J. Kotas, J. Mašek

P.Lundák, MVDr J. Náhoda, J. Lapáček, P. Bébr, M. Hrdinka, J. Anýž.

 

 

Program schůze:.

1. Zahájení, kontrola účasti

2. Příprava na výstavu OS Středočeské.

3. Příprava a kontrola ročenky 2012

4. Projednání přestupku ZS Beroun (Amberg 2. holoubata)

5. Schválení návrhu letového plánu na rok 2012.

6. Diskuse.

7. Usnesení.

8. Závěr.

 

Adl.) předseda OS Václav Žid zahájil schůzi a přivítal přítomné chovatele.

Kontrola účasti:. 8 členů výboru přítomno,

l.člen výboru (Poplštein V. omluven)

5 hostů.

 

Ad 2.) do termínu 20.11.2012 nahlásit výcvikáři oblasti Pavlu Lundákovi počty holubů

na.oblastní výstavu

- do termínu 20.1 1,2012 nahlásí každé středisko počty boxů a jejich čísla

- ve dnech 7-8.12.2012 se bude konat v restauraci v Obecnici oblastní výstava

OS Středočeská

- dne 7.12.2012, přijímka holubů od 16 do 18 hodin

- dne 8.12.2012 zahájení výstavy od 10 hodin

- ve čtvrtek dne 6.12.2012 doveze ZO Beroun výstavní klece do sálu v restauraci Obecnice

- budou osloveni posuzovatelé: Václav Slavík, František Herc náhradník: Přemysl Kulík

- dále budou osloveni prodejci: Šimek, Sirotek - zastoupení fa.Ovatar

- tombola: za tombolu odpovídá Richard Konečný

- každé středisko zajistí do tomboly dle svých možností nějaké upomínkové předměty,

minimálně 5 ks

- ocenění vystavených holubů zajistí: Pavel Lundák

kategorie: staří holubi pořadí: 1-3, pohár

prvních deset - diplom

holoubata pořadí: 1-3, pohár

vítěz výstavy: H,HE, pohár

- uvolněná částka na ocenění 3500kč

 

 

Ad 3.) vyhotovení ročenky zajistí: Petr Husák

 

Ad 4.) ze závodu Amberg II. který se konal dne 2.9.2012 vyřazen přítel ing.Jiří Sládek ze ZO Beroun

/důvod: přetržená páska při konstatování/

 

Ad 5.) návrh letového plánu na sezonu 2013

- odsouhlasena změna proti původnímu návrhu v plánu na termíny 23.6. a 21.7.2013

místo navrženého závodu Wiesbaden se poletí Aschaffenburg

 

Ad 6.) Diskuse:.

1) Oprava a prodloužení nástavby na přepravu PH, (p. Žid)

2) Letový plán zahájit postupně přidáváním vzdáleností. (p. Hrdinka)

3) S kontrolovat celkový počet přepravních košů. (p. Mašek)

4) Zařadit do letového plánu minimálně 2 trati cca 300km. Momentálně v letovém plánu

chybí tato přechodová vzdálenost. Holubníky s nejdelší doletovou vzdáleností

/ZO Vlašiml mají velký přechod mezi závody.

Pro příklad: Amberg 234km, a následuje Kupferzell 394km. !!! (p.Lapáček)

 

Ad 7.) zápis odsouhlasen počtem: 8-0-0.

 

Ad 8.) Závěr provedl p. Žid poděkoval přítomným za aktivní účast.

 

 

zapsal: Jan Lapáček

jednatel OS Středočeské