Jdi na obsah Jdi na menu
 


Výbor 22.11.2012

27. 11. 2012

                                     Českomoravský svaz chovatelů poštovních holubů

                                                                   OS Středočeské

 

                                                                   zápis č.6/2012

z výborové schůze která se konala dne 22.11.2012 v restauraci v Něčín.

 

Přítomni: P.Bébr, M.Hrdinka, J.Frait, R.Štáfek, J.Ernest, J.Čapek, ing.J.Huml, P.Husák, R.Konečný,

                 F..Štětka,  V.Kotas, P.Lundák, J.Mašek, V.Poplštejn

Omluveni: V.Žid, J.Lapáček /zdravotní důvody/

 

Program schůze:    1.Zahájení, kontrola účasti

                               2. Příprava výstavy OS Středočeská - podrobné rozdělení úkolů

                               3. Projednání návrhu závodního plánu na sezonu 2013, a hlasování zástupců

                                    jednotlivých ZO o směru závodů Západ - Jihovýchod

                               4. Diskuse

                               5. Usnesení

                               6. Závěr

Ad 1/ - schůzi výboru při neúčasti předsedy OS vedl a zápis provedl př. P.Lundák

           - přivítal přítomné zástupce jednotlivých ZO a zahájil schůzi.

           - kontrola účasti:    10  členů výboru přímo

                                        2    omluven člen výboru / V.Žid, J.Lapáček/

                                          4  hosté

Ad 2/ - výstava OS Středočeská se bude konat dne 8.12.2012 v Obecnici

              Staročeská hospoda ,,U Zelenků“

           - dne 7.12.2012 přijímka holubů od 16 do 18 hodin

           - dne 8.12.2012 zahájení výstavy od 10 hodin

           - dne 6.12.2012 od 16 hodin - stavění klecí, zástupci ZO Beroun přivezou výstavní klece,

              př.P.Husák, R.Konečný

             na přípravě sálu a stavění výstavních klecí se budou podílet zástupce jednotlivých ZO

             přislíbena účast: Lundák, Mašek, Hůla, Poplštejn, Husák, Konečný, /Junger/

           - tombola: za tombolu odpovídá př.R. Konečný

             ceny dle dohody dodají zástupce jednotlivých ZO, dne 7.12.2012 během příprav sálu

             nebo dne 8.1.2012 do 9 hodin

           - cena 1 lístku dohodnuta na 10 kč

           - posuzovatel výstavy: ing.Fr.Herc, /náhradník př. V.Slavík, P. Kulík /

           - kolekci PH na CV do Hluku vybere komise složená z výcvikáře OS a 3 členlů výboru společně

             s posuzovatelem výstavy

           -  jedná se o 10 ks PH v jednotlivých kategoriích a 2 ks ve skupině ,,výkon za život“ H, HE

             celkem tedy 12 ks 

Ad 3/ - projednání závodního plánu na sezonu 2013

             / případná změna směru ze západního na jihovýchodní /

          - všichni přítomní zástupci jednotlivých ZO OS Středočeské tuto problematiku projednali

             ve svých organizacích a vyjádřili se takto:

            ZO Slivenec - pro západní směr

            ZO Beroun - pro západní směr

            ZO Vlašim - pro západní směr

            ZO Komárov - pro západní směr

            ZO Horymír - pro jihovýchodní směr

            ZO Příbram - pro jihovýchodní směr

            ZO Sedlčany - pro jihovýchodní směr

            ZO Dobříš - pro jihovýchodní směr

         - sečteny jednotlivé hlasy všech chovatelů ze ZO, jelikož v jednotlivých ZO nebylo hlasování 

            vždy jednostranné

         - výsledek hlasování: 53 hlasů pro západní směr

                                             33 hlasů pro jihovýchodní směr

          - definitivně se tato věc odhlasuje na konferenci delegátů při výstavě

             OS Středočeské v Obecnici dne 8.12.2012,  klíč 1:5

Ad 4/ - diskuse:

             1/ diskuse závodního plánu na rok 2013, varianta ,,západ“, kterou již předem všichni jako     

                 návrh obdrželi

             2/ na podkladě zápisu 5/2012 odst.6, bod 4, navržen termín 8.5.2013 závod Amberg 1.

                  a na 12.5.2013 závod Tennenlohe. Tento bod bude navržen ke schválení na konferenci

                  OS Středočeské dne 8.12.2012

             3/ př.J.Husák informoval o přípravě webových stránek OS Středočeské které budou

                 v dohledné době spuštěny

             4/ př.P.Lundák oznámil, že končí ve funkci výcvikáře OS Středočeské ke dni 31.12.2012

                  z osobních důvodů

             5/ na konferenci OS Středočeské která se bude konat dne 8.1.2012 bude navržena

                 k odhlasování cena rodových kroužků:

                 cena nyní 4.50.Kč, platíme 5 Kč, rozdíl 0.50 Kč zůstává v pokladně OS

                 gumičky - cena nyní 0.75 Kč, platíme 1 Kč, rozdíl 0.25 Kč zůstává v pokladně OS

Ad 5/ zápis odsouhlasen počtem: 14-0-0

Ad 6/ závěr provedl př.P.Lundák který poděkoval přítomným za aktivní účast

Zapsal: Pavel Lundák

výcvikář OS Středočeské