Jdi na obsah Jdi na menu
 


Výbor 25.2.2015

26. 3. 2015

Českomoravský svaz chovatelů poštovních holubů OS Středočeská

zápis č.1/2015

z výborové schůze která se konala dne 25.2.2015 v restauraci ,,Kocík“ v Něčíni.

Přítomní - viz.prezenční listina

Program: 1) zahájení a kontrola účasti

    2) kontrola plnění úkolů

    3) závodní plán 2015

                4) zhodnocení výstavy OS v Obecnici

    5) různé

    6) diskuse

                7) závěr

1/ předseda OS V.Žid přivítal přítomné chovatele

2/ úkoly splněny

3/ - návrh na změnu série u DT Orleáns z 3:1 na 5:1

odhlasováno 16-0-0

- členové výboru navrhují uhrazení poplatku za druhého nasazeného holuba při závodě Orleáns

z pokladny OS /bude dáno k hlasování na konferenci dne 10.4.2015/

- závodní plán na sezonu 2015 - viz.www.stredoceske.estranky.cz

odhlasováno: 16-0-0

- povinnost nahlášení prvního přilétlého holuba ze závodu do 60 minut od doletu platí pro všechny DT.

V případě nenahlášení holuba, nebude holub oceněn.

4/ - výstava zhodnocena celkově za velmi povedenou. Vysoká úroveň tomboly byla oceněna nejen

z řad přítomných chovatelů ale i návštěvníky z řad neholubářů. Tímto chce výbor OS poděkovat

př.Z.Oktábcovi, který zajistil propagaci výstavy OS Středočeská v Obecnickém zpravodaji.

- tombolu pro letošní rok zajistí ZO Vlašim ve spolupráci se ZO Slivenec

5-6/konference OS Středočeská se bude konat dne 10.4.2015 od 18 hodin v restauraci ,,Kocík“ v Něčíni.

- klíč 1 : 5

- součástí konference bude i školení vedoucích zasazovacích středisek, které proběhne formou testu

,,účast všech vedoucích zasazovacích středisek nutná, popřípadě jejich zástupci“

- sumář s počty nahlášených holubů zasílejte v elektronické podobě výcvikáři OS P.Husákovi

do 30.3.2015

- nejdéle do konání konference je třeba zaplatit pokladníkovi OS V.Poplštejnovi nahlášené holuby

- cena rodového kroužku pro rok 2016 je 4.50 kč a gumička 2 kč

- výcvikář OS vypracuje seznam nařízených kontrol se kterým se bude možno seznámit na internetových stránkách OS

7/ předseda OS poděkoval všem chovatelům za účast a popřál všem příjemnou zábavu

 

zápis provedl: Jan Lapáček

jednatel OS Středočeská