Jdi na obsah Jdi na menu
 


Výbor 25.3.2014

3. 4. 2014

Českomoravský svaz chovatelů poštovních holubů OS Středočeská

                                                                    Zápis č. 2/2014

 

                  z výborové schůze která se konala dne 25.3.2014 v restauraci v Něčíni.

Přítomni: J.Lapáček, P.Bébr, A.Duchoň, P.Husák, R.Konečný, V.Kotas, V.Mrkva, P.Lundák, V.Žid, V.Poplštejn,

                 J.Frait, R.Štáfek, J.Mašek

Omluveni: ing.J.Huml, J.Ernest

 

Program: 1) Zahájení a kontrola účasti

                  2) jednatel OS seznámil zúčastněné s programem schůze

                  3) kontrola úkolů

                  4) náplň konference OS

                  5) diskuse

                  6) usnesení

                  7) závěr

 

1)      Předseda OS př. V.Žid přivítal přítomné chovatele a zahájil výborovou schůzi

3)      Jednatel OS provedl kontrolu plnění úkolů dle zápisu č. 1/2014

a/ boxy – zatím jsou vyrobeny veškeré komponenty, nyní bude probíhat kompletizace boxů

b/ napáječky – už jsou vyrobeny a zaplaceny

c/ čerpadlo – zde bylo doporučeno zakoupit čerpadlo s větším výtlakem – zajištuje př. V.Pachole

d/ nádrž na vodu – bude oslovena firma v Obecnici která již pro OS vyrobila jednu nádrž 

     která je umístěna na přepravním autě. Zajistí př.V.Žid

e/ oplechování auta – práce budou dokončeny dle uvedeného termínu do  10.4.2014

f/ výfukové potrubí – zatím byl zakoupen první díl od motoru. Zbytek výfukového potrubí bude řešen   

    průběžně, vzhledem k důležitějším opravám které jsou ještě třeba provést před vyjetím přepravního  

    auta na sezonu 2014.

g/ kamera – nákup nové kamery na zdokumentování startu holubů zatím pozastaven.

     Zůstanem u alternativy B -  dokoupení modulu ke stávající kameře.

4)      Konference OS se bude konat dne 4.4.2014 od 18.30 hodin v restauraci v Něčíni.

Program: 1/ zahájení

                  2/ volba mandátové a návrhové komise

                  3/ zpráva předsedy, zpráva pokladníka, zpráva revizní komise, zpráva dopravního referenta

                  4/ příprava sezony 2014 – upřesnění harmonogramu svozu holubů

                  5/ školení vedoucích ZS, způsob - sepsání zkušebního testu. Zajišťuje výcvikář OS př. P.Husák

.

5)       Diskuse: 1/ každá ZO jejíž členové se účastní Profi závodu Orleáns vytvoří a po obsluze přepravního

                     auta pošle předsedovi OS př.V.Židovi 2 obálky.

a)       jedna bude obsahovat přihlášku + sázky

b)      v druhé budou peníze

                                

 

                                   2/   na sezonu 2014 v ZO Slivenec budou hostovat dva chovatelé.

                                          Jedná se o př. Váňu a př. Šmejkala. Oba budou zařazeni do výsledků OS Středočeská.

                                          Tento bod odsouhlasen výborem OS           13-0-0

                                  3/   se zástupci ZO Vlašim byla  domluvena cena 5kč za 1km, při vlastní přepravě holubů

                                         na  závod . Více viz. zápis 1/2014

                                          odsouhlasen výborem OS          13-0-0

                                     

                                        Holubi na dlouhou trať, přepraví členové ZO Vlašim do střediska v Sedlčanech, kde    

                                        koše s holuby přeloží do přepravního auta ZO Sedlčany. Odtud jej členové ZO Sedlčany

                                        přepraví do svozového místa, kde budou předány na přepravní auto, které holubi přepraví

                                        až na místo stratu.  

                                   4/ operativní řešení dvou závodů na ST, Aschaffenburg 2. a Wertheim 3.   /přeprava holubů/

                                        okolnosti zjistí výcvikář př. P.Husák

                                   5/ výbor OS Středočeská se rozhodl zúčastnit se kandidatury na pořádání Zemské výstavy

                                         odsouhlaseno 13-0-0

                                   6/ zápis odsouhlasen 13-0-0

                                   7/ předseda OS př. V Žid poděkoval zúčastněným členům a ukončil schůzi.

 

       zápis provedl jednatel OS

       Lapáček Jan