Jdi na obsah Jdi na menu
 


Výbor 27.2.2014

12. 3. 2014

Českomoravský svaz chovatelů poštovních holubů OS Středočeská

zápis č. 1/2014

z výborové schůze která se konala dne 27.2.2014 v restauraci v Něčíni.

Přítomni: J.Lapáček, P.Bébr, V.Kotas, P.Husák,R.Konečný,P.Lundák, V.Poplštejn, V.Pachole, V.Žid, J.Ernest, J.Čapek, ing.J.Huml, J.Frait, R.Štáfek

Omluven: J.Mašek

Program: 1/ zahájení a kontrola účasti

                2/ jednatel OS seznámil zúčastněné s programem

                3/ kontrola plnění úkolů

                4/ závodní plán 2014

                5/ zhodnocení výstavy OS Středočeská

                6/ diskuse

                7/ usnesení

                8/ závěr

1. předseda OS V.Žid zahájil schůzi a přivítal přítomné

2. jednatel OS dohlížel na plnění všech zadaných úkolů

3. - přepravní boxy - stále ve stadiu výroby - zodpovídá ZO Beroun

- napáječky - se vyrábí. Připomínka chovatelů k výpusti z napáječek. Po konzultaci bylo doporučeno, že se provede větší otvor na výpust vody z napáječky.

3. - čerpadlo - návrh typu a nákup čerpadla zajistí př.V.Pachole

- nádrž na vodu - př.J.Čapek zjistí okolnosti do příštího termínu výborové schůze. /materiál, cena/

- oplechování auta zajišťuje př. V.Žid. Termín do 10.4.2014

- nátěr konstrukce na přepravní boxy zajistí po přistavení přepravního auta do areálu v Sedlčanech členové ZO Sedlčany /zodpovídá př.P.Lundák /

- nákup výfukového potrubí na přepravní auto zajistí př.V.Žid

- nákup kamery na zdokumentování startu holubů zajistí př. R.Konečný

4. - Výcvikář OS P.Husák seznámil přítomné s podmínkami INTERMISTROVSTVÍ.

Podrobné informace naleznete na internetových stránkách OS Středočeská.

-výbor odhlasoval, že přihláška do této soutěže neproběhne hromadnou formou ale dle seznamu jednotlivých členů z každé ZO.

Termín přihlášek a zaplacení poplatku do příští výborové schůze. 25.3.2014.

-kooperace s OS Lidice na ST a DT

Přepravu holubů na závody bude zajišťovat mateřská OS Středočeská, starty holubů bude zajišťovat zástupce s kooperující oblasti OS Lidice

5. - zhodnocení výstavy OS Středočeská

- předseda V.Žid poděkoval za hojnou účast chovatelů. Přítel P.Lundák jako vedoucí týmu který zajišťoval tombolu, poděkoval všem za krásné dary které samotní chovatelé za tímto účelem do tomboly věnovali.

- Pokladník OS V.Poplštejn informoval přítomné o výdělku z konané výstavy. Výstava vydělala 12 150 kč.

Tato částka byla připsána na účet OS.

6. – nařízení předsedy - do protokolů zapisovat i čísla boxů!

Řidič přepravního auta, povede seznam, kde kolik přepravních boxů složí a jejich čísla.

- Návrh na navýšení ocenění ve starých holubech. Limit navýšení bude předložen a navržen k odsouhlasení na konferenci OS.

- Výcvikář OS P.Husák připomněl a apeloval na provádění kontrol.

Počty kontrol budou prováděny dle zvoleného klíče 5:1

Dobříš, Komárov – 1x kontrola

Vlašim – 2x kontrola

Beroun, Slivenec, Příbram, Sedlčany – 4x kontrola

- návrh ke svozu holubů

Bylo domluveno se zástupci ZO Vlašim, pokud nasadí na závod méně než 4 ks boxů, nebude zajíždět svozové auto do střediska ve Vlašimi. Chovatelé dopraví své holuby do střediska v Sedlčanech.

Náhrada nákladů spojená s takto provedenou přepravou holubů na závody, bude ještě upřesněna na příští výborové schůzi 25.3.2014.

-ZO Komárov - z této ZO odešla skupina chovatelů na hostování do sousedící OS Plzeň.

Výborem OS Středočeská bylo odhlasováno, pokud se některý z těchto členů bude chtít vrátit zpět do mateřské OS, bude povinen doplatit ZPĚTNĚ výši mimořádných poplatků které mateřská OS vybírá.

7. – zápis odsouhlasen počtem: 14:0:0

8. – závěr provedl předseda OS V.žid, který poděkoval za aktivní účast

zápis provedl jednatel OS

Jan Lapáček