Jdi na obsah Jdi na menu
 


Výbor 27.7.2016

8. 8. 2016

Českomoravský svaz chovatelů poštovních holubů

Oblastní spolek Středočeský

 

zápis č. 4/2016 z výborové schůze která se konala dne 27.7.2016 v restauraci Slovanka na Dobříši

Přítomni:  viz. prezenční listina

Program: 1) zahájení

           2) přihlášky a platba za holoubata na závodní sezonu 2016

                  3) projednání hostování chovatelů na závodní sezonu holoubat 2016

                   4) průběžné zhodnocení závodní sezony starých holubů 2016 ­a kalkulace doprava

                   5) zpráva pokladníka

                   6) různé

                   7) diskuse

                   8) závěr

1) Slova se ujal jednatel OS př.J.Lapáček, přivítal přítomné chovatele a hosty, zástupce MS Libuš

      př.V.Schejbala  a př.F.Bouška z OS Praha. Přečetl program výborové schůze a požádal o schválení či doplnění.

      Program byl jednohlasně schválen

 2) Výcvikář př.P.Husák seznámil přítomné zástupce jednotlivých MS s počty přihlášených holoubat

na jednotlivé závody. Co se týká nácviků mladých, košování  bude probíhat v ranních hodinách.

     Dále na jednotlivé závody bude košování  probíhat ve večerních hodinách dle rozpisu.

  3) Jednatel OS př.J.Lapáček dal k projednání bod hostování členů MS Libuš na závodní sezonu

holoubat 2016, který doplnil předseda př.P.Lundák. V MS Slivenec budou hostovat na závodní

sezonu holoubat 2016 chovatelé př.Z.Kovrzek a př.P. Bartejs.

      Tento bod byl jednohlasně odhlasován

  4) Předseda OS př.P.Lundák zhodnotil průběh sezony starých holubů –kladně , s malými  komplikacemi v dopravě a především s novými řidiči.

Poděkoval př.V.Židovi a V. Poplšteinovi za  dobře  odvedenou práci při přípravách přepravního

auta nazávodní sezonou .

I následnépředání před závodní sezonou 2016 bylo profesionální.

  5) Pokladník př.V.Poplštein seznámil přítomné se stavem financí na účtu. Bližší informace budou

       sděleny až po sezoně holoubat a celkovém vyúčtování roku 2016.

  6) - př.J.Huml se informoval, jak to bude s penězi za zrušený nácvik Benešovice.

Peníze budouvráceny a převedeny na jednotlivé MS.

      -  Peníze za zrušený závod Orleáns budou též vráceny a převedeny na jednotlivé MS.

      - př.B.Růžička se dotazoval, jak je to s doprovodem při přepravě holubů na závody DT.

         Domnívá se, že doprovodby měl být holubář nebo alespoň řádně proškolený člověk,

 ne ,,pouze“ doprovod.  Tento názor sdílí většina chovatelů , ale jak je známo, problém nastává při

         každé přepravě holubů. Na druhou stranu se spokojíme a jsmerádi v některých případech, že

přepravce vyřešítuto situaci kolikrát i ve vlastní kompetenci a to zmíněným ,,doprovodem“.

   7)- př.B.Růžička zmínil špatné otvírání u některých přepravních košů. Tuto problematiku řeší každý

MS ve své kompetenci, tak jako kolegové MS Beroun.

      - Zástupce MS Vlašim př.J.Lapáček informoval členy výboru o skutečnosti, že MS Vlašim zůstává

         pro závodní sezonu 2017 na hostování v OS Tábor.

      - Předseda OS př.P.Lundák informoval přítomné o termínu Zemské  výstavy která se bude konat

dne 26.11.2016 v sále kulturního domuv Kozárovicích.

Stavění klecí a přípravné práce proběhnou v týdenním předstihu a to 19.11.2016.

Pořádání výstavy se po kladných ohlasech jak zástupců jednotlivých MS ale i slov holubářské

         veřejnosti zhostí naše OS Středočeská jako tomu bylo v loňském roce.

      - Výstava OS Středočeský je plánována na termín 17.12.2016. Plánovaná příprava výstavy ve dnech

         15.12.2016.

      - Předseda OS př.P.Lundák připustil myšlenku kooperace pro nadcházející sezonus OS Praha, tak

        jako řešení dalších záměrů do příštích let.

      - Host a zástupce MS Libuš př.V.Schejbal, nadnesl myšlenku fůze připojení MS Libuš ale i dalších

   Pražských MS k OS Středočeský  v blízké  budoucnosti.

  - př.V.Kotas se informoval  o skutečnosti , jak se bude řešit otázka prodané He př.J.Mládkem.

         Výbor pověřil vedoucího  zasazovacího střediska MS Slivenec př.R.Štáfka, aby v rámci svého

Pověření požádal př.J.Mládka o předložení průkazu o vlastnictví kroužku označujícího

poštovního holuba. O výsledku zjištění bude referovat předsedu OS př. P.Lundáka.

      - Obsah zápisu výborové schůze byl jednohlasně schválen.

 

8) Závěrečného slova se ujal jednatel OS J.Lapáček, kdy poděkoval přítomným za účast

        a výborovou schůzi ukončil.

 

 zápis provedl:Jan Lapáček                                                             kontrolu provedl:Pavel Lundák

       jednatel OS Středočeský                                                              předseda OS Středočeský