Jdi na obsah Jdi na menu
 


Výbor 4.7.2018

19. 7. 2018

Zápis č.3 z výborové schůze OS Středočeské 4. 7. 2018

 

Program:

1. zahájení

2. zhodnocení průběhu stávající sezóny

3. závody holoubat

4. zemská výstava

5. různé

6. usnesení

7. závěr

 

1. Schůze byla zahájena předsedou OS př. Lundákem, který zároveň seznámil s programem.

2. Zhodnocení průběhu závodní sezóny provedl výcvikář OS př. Husák. Zhodnotil startování jednotlivých závodů, osvětlil změnu startu jednoho závodu z důvodu nepříznivého počasí. Navržena kontrolní činnost v nasazovacím středisku Komárov, navrhl zaujmout stanovisko ke společným startům různých OS.

3. Přihlášky závodů holoubat do 27. 7. 2018 k rukám jednatelky př. Berdychové a vývikáře př. Husáka a současně platba pokladníkovi př. Polštejnovi. Propozice profi závodu holoubat by měly být známy do 15. 7. 2018. První rozlet holoubat – ranní svoz. Operativně budou řešeny časy druhého tréninku a vlastních závodů holoubat.

4. Zemská výstava – klece, dovoz př. Šimek, Husák, Ing. Sládek, stavění klecí 23. 11. 2018 zajistí čtyři členové z Libuše, tři z Komárova, čtyři z Berouna. Vlastní výstava – bourání klecí tři členové ze Sedlčan, v pokladně tři členové ze Slivence. Organizaci tomboly zajistí př. Konečný, přejímku a výdej holubů př. Lundák, Husák, Štáfek. Katalog zajistí př. Husák. Prodejci – př. Berdychová, poplatek za prodejní stánek 1000,- Kč (tombola), prodej holubů – poplatek 50,- Kč za klec. Každé MS včetně hostů zajistí hodnotnou cenu dva kusy na člena. Zbývá zabezpečit ozvučení, zjistit možnosti regionální reportáže. Veterinární dozor provede MvDr. Douša, zabezpečí ing. Sládek.

5. Výbor pověřuje př. Husáka prozkoumáním možnosti konání společné oblastní výstavy spolek Středočeský, Praha a Lidice.

6. Schůze bere na vědomí

* zprávu výcvikáře

* organizaci zemské výstavy a její zabezpečení

* přípravu rozletů a vlastních závodů holoubat

* stanovisko ke společným startům

 

7. schůze ukončena ve 21,00 hod předsedou př. Lundákem

 

 

 

v Hudlicích, 4. 7. 2018 zapsala S.Berdychová