Jdi na obsah Jdi na menu
 


Výbor 6.4.2016

14. 4. 2016

Českomoravský svaz chovatelů poštovních holubů

Oblastní spolek Středočeský

 

zápis č.2/2016 z výborové schůze která se konala v restauraci v Oborách dne 6.4.2016 od 18.30 hodin.

Přítomni: viz. prezenční listina

Program: 1) zahájení

                2) zpráva předsedy

                  3) zpráva výcvikáře

                  4) školení vedoucích zasazovacích středisek

                  5) zpráva revizní komise

                  6) diskuse

                  7) závěr

 

1)  Zahájení provedl předseda př.P.Lundák

 

2) a-Předseda př.P.Lundák seznámil přítomné se situací ohledně přeregistrace sídla spolku.

        Momentálně čekáme na přeregistraci. Agendu zpracovává Brněnský soud.

    b- Sídlo Oblastního spolku Středočeský bylo přepsáno na adresu obecního úřadu Drhovy č.65.

        Chceme poděkovat touto cestou obci Drhovy a př.J.Maškovi, kteří nám vyšli vstříc.

Vlastníknemovitostineměl výhrad a souhlasil se zapsáním sídla na uvedenou adresu.

    c- Přepravní auto prošlo bez problémů technickou kontrolou a je připraveno na závodní sezonu.

 Tímto děkujeme za splnění úkolu př.V.Židovi a př.V.Poplštejnovi.

    d- př.P.Lundák uzavřel na přepravní auto nové zákonné pojištění. Částka na sezonu činí 7001kč.

    e- Na přepravu holubů během závodní sezony máme k dispozici tři řidiče, plus jeden jako záloha.

     f- Přepravní vozidlo bude v průběhu závodní sezony zaparkované v uzavřeném zabezpečeném   

areálu firmyLP v Sedlčanech / blízko areálu parku chovatelů MS Sedlčany /.

g- Během nácviků bude průběžně provedeno zaškolení nových řidičů (poznání svozové trasy,

nasazovacích míst, zaškolení v celkové obslužnosti přepravního auta i ošetření holubů).

 

3)a-Výcvikář př.P.Husák seznámil přítomné chovatele s vypracovaným svozem holubů.Plán bude

zveřejněn a k nahlédnutí na našich oblastních stránkách.

    b- Ten kdo bude zajišťovat svoz holubů, cesta mu bude proplacena formou cesťáku.

          DT 4kč/1km, ST 5kč/1km.    

         Jednohlasně odsouhlaseno.

 

     c- př.P.Husák vypracuje rozpis rozdělení přepravního auta, kde každý  Místní spolek bude mít svůj    

určenýsektor a stranu na přepravním autě, kam umístní své přepravní koše.

Rozpis bude umístěnnastránkách oblasti a k dispozici bude i v přepravním autě.

 

 

4) Pod dohledem výcvikáře př.P.Husáka proběhlo školení vedoucích ZS.

Písemného testu se zúčastnilo 6. zástupců z jednotlivýchMístních spolků. Všichni úspěšně napsali

kontrolní test.  Všichni absolventi testu byla na návrh mateřských MS ustanoveni výborem OS do funkce vedoucí ZS.

 

5) Zprávu revizní komise přednesl předseda revizní komise př.MVDr.J.Náhoda. Revizní komise při své 

        činnosti neshledala žádných nedostatků. Tímto děkujeme pokladníkovi oblasti př.V.Poplštějnovi

        za dobře vedenou agendu.

 

6)a- Jako první si vzal slovo v diskuzi předseda oblasti př.P.Lundák. Seznámil přítomné chovatele

s informací,  že  konference ČSCHPH odsouhlasila ,  že Oblastní spolek Středočeský bude pořadatelem

Zemské výstavy. Termín konání 26.11.2016. Místem konání budou opět Kozárovice.

 

 b-Termín konání Celostátní výstavy  PH  se vrací do lednového termínu na dny6.-7.1.2017

 Místem konání Celostátní výstavy bude výstaviště Lysá nad Labem.

 

 c- Dále předseda seznámil přítomné s obsahem zápisu z jednání kooperačního uskupení DT

které se konalo v Holubicíh dne 31.3.2016.

 

d- Z  funkce pokladníka kooperačního uskupení DT odstoupil př.V.Žid. Do funkce byl navržen 

a jednohlasně schválen př.V.Kotas.

Termín nahlášení holubů,  plus platba do 20.4.2016.

 

e- Výboru ještě zůstává úkol, dořešit mýto pro přepravu holubů v Německu.

 

f- Na funkci dopravní referent byl navržen a schválen př.V.Mrkva .

 

g- Administrativu ohledně přepravního auta bude zajišťovat př.P.Sirotek.

 

h- Jelikož př.V.Žid ze zdravotních důvodů odstoupil ze všech funkcí které doposud zastával,

pro výpočet výsledků Oblastního spolkuStředočeský byl navržen a jednohlasně schválen

př.P.Husák.

 

ch- př.J.Mašek se informoval, zda budou i v letošním roce prováděny kontroly v jednotlivých

spolcích při nasazování holubů ve středisku a na holubnících po doletu, jako tomu bylo v roce

loňském. Výcvikář  OS operativně vypracoval  plán kontrol kdy:

Místní spolek Sedlčany provede 3. kontroly

Místní spolek Beroun provede 3. kontroly

Místní spolek Příbram provede 1.kontrolu

Místní spolek Slivenec provede  1.kontrolu

Místní spolek Komárov provede 1. kontrolu

Místní spolek Dobříš provede 1. kontrolu

 

   i- Kontrolu při ZZ Herborn konaného dne 26.6.2016 provede př.P.Lundák a př.J.Mašek

Povinnost nahlášení prvního dolétlého  holuba !!

Holuby hlašte př.P.Husákovi nebo př.V.Pacholemu

 

 j- Kontrolu z NZ Oostende který se koná dne 16.7.2016 provede  Místní spolek Slivenec.

Členové kontrolní komise budou operativně dohlášeni.

 

k- Kontrolu z DT Orleáns který se koná dne 6.8.2016provede Místní spolek Beroun. Komise bude

operativně upřesněna.

 

 l- Druhý nasazený í holui  na závod Orleáns bude pro zúčastněné chovatele

mateřského Oblastního spolku  zaplacen s pokladny OS. .Každý další  sázkový holub se bude platit – 50,-Kč.

 

 m- Pro DT Orleáns, NZ Oostende, Troyes platí:

Nahlášení prvního dolétlého holuba nejpozději do jedné hodiny od doletu. Pokud takchovatel 

neučiní, zaplatí do pokladny Oblastního spolku Středočeský pokutu v hodnotě 100kč.

Jednohlasně odhlasováno

 Dolétlé holuby  hlaste  př.P.Husákovi nebo př.V.Pacholemu.

 

 

n- Za účelem zkvalitnění služby byl pro posádku přepravního auta navržen a jednohlasně schválen

příplatekza zhotovení videozáznamu startu holubů při každém závodě, včetně nácviků –

posádka dostane 100kč.

Každý závod při kterém se budou holubi napájet – posádka dostane 500kč.

 

 o- Zaškolení pro práci s kamerou provede př.R.Konečný  který upřesní obsluze kamery i rozsah

 videozáznamukterý požadujeme pro své účely. Zhotovená videa ze startu holubů a ošetření 

budou průběžně vkládána na stránky našeho spolku.

 

p-Doplněk na žádost př.V.Žida.

 př.V.Žid nemá po odchodu z funkce kterou zastupoval v Oblastním spolku Středočeský žádné

nevyřešené pohledávky.    

 

   r- Každé kontrolní komisi ,  která bude provádět kontrolu na holubníku z DT a ZZ bude cesta

            proplacena formou cesťáku. Jednohlasně odhlasováno.

 

 Obsah zápisu byl jednohlasně odhlasován.

 

 7) Závěrem předseda spolku př.P.Lundák poděkoval přítomným za hojnou účast a schůzi ukončil.

 

zápis provedl tajemník spolku

Jan Lapáček