Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zápis z jednání KUDT ze dne 31.3.2016

14. 4. 2016

Zápis z jednání

 

Kooperačního uskupení DT OS Lidice,Louny,Středočeské a Chomutov konaného dne 31.3.2016 v Holubicích

 

tomniPří:

OS Lidice: př. Frenzl,  př. Baláž

OS Louny: př. Toušek, př.David

OS Chomutov: př. Studený, př. Ješetický

OS Středočeské: př. Lundák, př.Husák

 

Př. Husák přivítal  všechny přítomné a navrhl program jednání, který byl následně schválen

 

Program:

  1. odstoupení pokladníkapř. Žida a schválení nového pokladníka
  2. kontrola přihlášek
  3. schválení rozpočtu v návaznosti na přihlášky
  4. platby závodů
  5. profi Orleans
  6. různé

 

 

  1. Př. David  přítomné informoval, že př. Žid odstoupil z funkce pokladníka  KUDT, s tím, že v pokladně nejsou žádné finanční prostředky a nadále je dluh vůči OSLouny z roku 2015 ve výši 3803,-Kč, za lety v roce 2016 nepřevzal žádné finanční prostředky. Vzhledem k neochotě  vykonávat pokladníka z přítomných  byl následně  navržen za pokladníka KUDT př. Kotas – OS Středočeské, který byl následně všemi přítomnými schálen.

 

  1. Všechny zúčastněné OS v termínu podaly přihlášky na závody konané KUDT, viz tabulka:

 

 

Louny

Chomutov

Sředoč.

Lidice

Celkem

Thionville I

351

402

416

315

1484

Thionville II

292

322

358

265

1237

Thionville III

229

265

327

197

1018

Troyes

223

161

198

172

754

Ostende

205

152

171

153

681

Orleans

80

61

105

47

293

 

 

3.  Vzhledem k podstatně nižším přihláškám na závody KUDT o proti loňskému roku  je        nutné navýšení paušální platby za OS z původně odsouhlasených 4 000,-Kč na 7 000,-Kč, kdy z této částky bude uhrazen dluh OS Louny, financování závodu  profi Orleans jako v předešlých letech.

 

 

 

 

 

Louny

Chom.

Střed.

Lidice

Celkem

doprav.

nájem

režie

výsledek

Svozy

 

Thionville I

6669

7638

7904

5985

28196

18000

1000

2100

6262

834

 

Thionville II

5548

6118

6802

5035

23503

18000

1000

1400

2269

834

 

Thionville III

4351

5035

6213

3743

19342

18000

1000

1200

-1691

833

 

Troyes

5352

3864

4752

4128

18096

19000

0

1200

-2937

833

 

Ostende

4920

3648

4104

3672

16344

18000

0

1100

-3589

833

 

Orleans

2400

1830

3150

1410

8790

22000

0

700

-14743

833

 

Za závody

29240

28133

32925

23973

114271

113000

3000

7700

-14429

5000

 

Poplatek

5000

5000

5000

5000

20000

 

 

 

 

 

 

Profi závod

2000

2000

2000

2000

8000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příjmy za závody

 

 

 

 

114271

 

 

 

 

 

 

Schválený příspěvek

 

 

 

 

20000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výdaje za sezonu 2016

 

 

 

 

 

 128700

128700

 

Ztráta z roku 2015

 

 

 

 

 

 

 

3803

 

 

Ocenění sezony 2016

 

 

 

 

 

 

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Celkové příjmy

 

 

 

134271

 

 

 

 

 

 

Celkové výdaje

 

 

 

 

 

 

 

132503

 

 

 

 

4.   Platby závodů viz rozpočet každá OS uhradí do 20.4.2016 na účet :182678073/0800  předem telefonicky odsouhlasit částku př. Kotas tel. 603 924 054.

 

 

  1. Byly schváleny propozice sázkového závodu Orleans  viz příloha zápisu

 

6.   Př. David informoval  zájem dopravy  chovatelů Polska a s OS Sever na ZZ Ostende , bylo odsouhlasena možná přeprava při přihlášce  min. 450 ks s pojené s platbou 30,-Kč/ks do 30.4.2015 na účet KUDT

 

Vzhledem k stále klesající čl. základně a tím spojená finanční náročnost přepravy , bylo odsouhlaseno krytí případných ztrát  rovným dílem každá OS ¼.

 

V rozsáhlé diskuzi byl vytvořen návrh  společných ST pro rok 2017  a to 1 ZZ , 1 x Völklingen,  1 x Aschaffenburg  a1 x Heilbronn,   první dvě ST letí každá OS sama, jedná se pouze o návrh k diskuzi při tvorbě ZP v OS

 

 Zapsal: P.Husák